Научный доклад ID 2161 : 2021/3
АНАЛИЗИРАНЕ НА ТОПЛОУСТОЙЧИВОСТТА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СТОМАНА ВН11 СЛЕД ЙОННО АЗОТИРАНЕ

Николай Тончев, Илия Зюмбилев, Николай Христов

При изследването на азотираната стомана ВН11 е проведен планиран експеримент при който, една от изследваните величени е топлоустойчивасття на изследваните инструментални стомани. Този параметър е важен за експлоатационните качества на подобен обект на изследване. Изведени са регресионни уравнения, които с помоща на собствена методика са анализирани. Установена е комплесна връзка между топлоустойчивостта и фазовия състав с помоща на която се обосновава адекватността на използвания подход.


йонно азотиране оптимален режим топлоустойчивост ВН11 дебелина на свързаната зона при азотиранеion nitriding optimal regime heat resistance BH11 thickness of the bound zone during nitriding.Николай Тончев Илия Зюмбилев Николай Христов

BIBLIOGRAPHY

[1] Timoshenko N.N. (red.) Novyye metody ispytaniy metallov Sbornik trudov TsNII chermet im. I.P. Bardina vyp. 79. - M.: Metallurgiya, 1972. - 250 s.
( [1] Тимошенко Н.Н. (ред.) Новые методы испытаний металлов Сборник трудов ЦНИИ чермет им. И.П. Бардина вып. 79. - М.: Металлургия, 1972. - 250 с. )

[2] B.L. Ferguson, Z. Li, A.M. Freborg, Modeling heat treatment of steel parts, Computational Materials Science, Volume 34, Issue 3, 2005, Pages 274-281, ISSN 0927-0256.

[3] Mulyavko N.M., Dolgopolova L.B. Povyshenie svoystv zharoprochnyh otlivok za schet kompleksnogo modifitsirovaniya stali Izvestiyah Chelyabinskogo nauchnogo tsentra. - 2001. - Vyp 3 (12). - S. 4.
( [3] Мулявко Н.М., Долгополова Л.Б. Повышение свойств жаропрочных отливок за счет комплексного модифицирования стали Известиях Челябинского научного центра. - 2001. - Вып 3 (12). - С. 4. )

[4] Prat, J. García, D. Rojas, J.P. Sanhueza, C. Camurri, Study of nucleation, growth and coarsening of precipitates in a novel 9%Cr heat resistant steel: Experimental and modeling, Materials Chemistry and Physics, Volume 143, Issue 2, 2014, Pages 754-764, ISSN 0254-0584.

[5] J. Lin, S. Carrera, A.O. Kunrath, S. Myers, B. Mishra, P. Ried, J.J. Moore, D. Zhong, Design methodology for optimized die coatings: The case for aluminum pressure die-casting: Invited paper B7-1-1, ICMCTF, presented Monday May 2nd, 2005, San Diego, Surface and Coatings Technology, Volume 201, Issue 6, 2006, Pages 2930-2941, ISSN 0257-8972.

[6] Tontchev N., Materials science, Effective solutions and technological variants, - Lambert, Academic Publishing, 2014.

[7] Kolarov I. Model for Vibro-acoustic Characterization of Discontinuity in Cylindrical Machine Parts . Scientific Proceedings “NDT days 2016”, p. 276 - 279, June 2016. ISSN: 1310-3946.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie