Научный доклад ID 2155 : 2021/3
ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ПОЛЕ НА КЛЕТЪЧНИ МРЕЖИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ

Петър Иванов, Галина Чернева

Електромагнитните полета в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на различни мобилни устройства, Wi-Fi рутери, дистанционни играчки и др. Разширяващият се спектър от лично, домашно, търговско и медицинско оборудване значително увеличава, както броя на източниците на електромагнитни полета, така и променя нивата и разпределението на електромагнитното замърсяване.

Съгласно препоръка 1999/519/EC Council Recommendation on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), основана на ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHZ) се дефинират осем електрически, магнитни, електромагнитни и дозиметрични величини, които обикновено използват при измерване и оценка на електромагнитното поле. Сред тях е величината плътност на мощност на полето. Тя е подходяща и използвана за оценка на високочестотни електромагнитни полета, когато дълбочината на проникване на полето в тялото е ниска.

В предложения доклад е направено измерване на плътността на мощност на електромагнитното поле в честотен диапазон, съответстващ на мобилните мрежи и услуги. Изследването е извършено за период от три дни, в различни времеви интервали и в гъстонаселен район. Получените данни от измерванията са обработени и представени в табличен и графичен вид посредством Microsoft Office Excel 2007 и Adobe Photoshop. Резултатите са анализирани съобразно нормите по национални и международни стандарти.


Електромагнитни полета мобилни устройства електромагнитно замърсяване.Electromagnetic fields mobile devices electromagnetic pollution.Петър Иванов Галина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1] Mezhdunarodnata komisiya za zashtita ot neyonizirashta radiatsiya (ICNIRP), https://www.icnirp.org/en/home/home-read-mo...
( [1] Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), https://www.icnirp.org/en/home/home-read-mo... )

[2] ITU, https://crc.bg/bg/rubriki/206/itu

[3] HEALTH PHYS 118(5):562–579, 2020 , Mezhdunarodnata komisiya za zashtita ot neyonizirashta radiatsiya (ICNIRP), https://www.icnirp.org/en/rf-faq/index.html
( [3] HEALTH PHYS 118(5):562–579, 2020 , Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), https://www.icnirp.org/en/rf-faq/index.html )

[4] Dobosh L., Duha Ya., Marhevski S., Vizer v., “ Mobilni radiomrezhi”, Sofiya, “Dzhiev treyd” OOD, 2005g
( [4] Добош Л., Духа Я., Мархевски С., Визер в., “ Мобилни радиомрежи”, София, “Джиев трейд” ООД, 2005г )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie