Научный доклад ID 2150 : 2021/3
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА ТРОЛЕЙБУСНИЯ ТРАНСПОРТ В ГРАД ПЛОВДИВ

Илко Търпов

В съвременния живот развитието на големите градове е свързано със скоростните характеристики на придвижвания на хората в тях. Съществува зависимост между териториалното разширяване на града и развитието на транспортните комуникации. Една от важните задачи на общинските съвети в

населените места е осигуряване на бързо, надеждно и културно обслужване на населението в рамките на града и прилежащите крайградски райони, чрез научно обосновани подходи, методи и средства. Добре организираният градски пътнически транспорт играе важна роля за нормалното функциониране на една териториална единица.

В материала е направен анализ на експлоатационната готовност на съществуващите електроснабдителни линии и оборудване в тяговите изправителни станции (ТИС) и съществуващата въздушна контактна мрежа (ВКМ) за електроснабдяване на тролейбусния транспорт в град Пловдив. Представени са изискванията за поддържане и експлоатиране на ТИС и ВКМ по отношение на техните параметри и налична документация. Проследена е и енергийната ефективност на електрозахранващата мрежа при евентуално закупени нови електрически транспортни средства. Разгледана е също така надеждността на

оборудването и апаратите за комутация и защита. Осъществено е проследяване на стареенето и дълготрайност на изолационните материали в съществуващата система за електроснабдяване на неавтономен подвижен състав. Посочена е важността на човешкият фактор при експлоатация и поддръжка на електросъоръженията. В заключение са направени общи изводи.


Електроснабдяване тролейбусен транспорт надеждност електроизолационни материали стареене дълготрайност на изолацията якостElectricity supply trolleybus transport reliability electrical insulating materials aging durability of insulation streИлко Търпов

BIBLIOGRAPHY

[1] Tsvetkova S., Analiz na gradskiya patnicheski transport na Sofiya i nasoki za negovoto razvitie, UNSS, Sofiya, 2016, https://bg.wikipedia.org/wiki/Troleybusen_t...
( [1] Цветкова С., Анализ на градския пътнически транспорт на София и насоки за неговото развитие, УНСС, София, 2016, https://bg.wikipedia.org/wiki/Тролейбусен_т... )

[2] Marinov M., P. Stoyanov, Analiz na sastoyanieto na troleybusnata elektricheska mrezha v grad Ruse, Nauchni trudove na rusenski universitet, tom 50, 2011, X-116
( [2] Маринов М., П. Стоянов, Анализ на състоянието на тролейбусната електрическа мрежа в град Русе, Научни трудове на русенски университет, том 50, 2011, X-116 )

[3] Tomcheva M., G. Pavlov, T. Lalev, L. Sekulov, M. Nedelchev, Yu. Kyosev, L. Mihaylov, Izsledvane na energetichnite parametri na tokoizpravitelni stantsii za nazemen gradski elektricheski transport, n.s. MTK, tom 16, br. 3/2, 2018,
( [3] Томчева М., Г. Павлов, Т. Лалев, Л. Секулов, М. Неделчев, Ю. Кьосев, Л. Михайлов, Изследване на енергетичните параметри на токоизправителни станции за наземен градски електрически транспорт, н.с. МТК, том 16, бр. 3/2, 2018, )

[4] Obshti tehnicheski iziskvaniya za kontaktni mrezhi za gradski elektricheski transport, Sofiya, 1999,
( [4] Общи технически изисквания за контактни мрежи за градски електрически транспорт, София, 1999, )

[5] Kachaunov T., V. Stamenov, Gradski patnicheski transport, VVTU „T. Kableshkov“, Sofiya, 1994,
( [5] Качаунов Т., В. Стаменов, Градски пътнически транспорт, ВВТУ „Т. Каблешков“, София, 1994, )

[6] Inventaren opis na „Gradski transport - Plovdiv EOOD“, 31.12.2006.
( [6] Инвентарен опис на „Градски транспорт - Пловдив ЕООД“, 31.12.2006. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie