Научный доклад ID 2149 : 2021/3
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАСКАДЕН УМНОЖИТЕЛ НА НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ЦЕЛИ

Мартин Златков

Предметът „Техника на Високите Напрежения“ задължително

присъства в учебната програма на висшите училища, които изучават енергетика.

Това налага илюстрацията на някои от процесите, които протичат по време на

работа на оборудването за високо напрежение. Тези процеси биха могли да бъдат

пресъздадени частично в учебна лаборатория с помощта на специално оборудване.

Тестовите системи за високо напрежение са неразделна част от оборудването на

съвременна лаборатория по „Техника на високите напрежения“. Генераторът

Cockcroft-Walton често се използва там, където се изисква използването на високо

постоянно напрежение.

В докладът е описн начинът по който е направен каскадният умножител на

напрежение. Дадени са основните и монтажни схеми, съгласно които е реализирано

съоръжението. Схемата на генератора осигурява симетрично двуполярно високо

напрежение, което за около 15 секунди достига 5.7kV на рамо. Към веригата са

добавени балансиращи и токоограничаващи резистори. Задачата за балансиране е да

се изравнят напреженията върху кондензаторите и впоследствие да се разредят

остатъчните напрежения след изключване на системата.

Високоволтовият генератор ще бъде използван за тестове с високо напрежение в

бъдещата лаборатория по „Техника на Високите Напрежения“ във Висще

транспортно училище „Тодор Каблешков“ Целта е да бъдат създадени добри

възможности за провеждане на упражнения по дисциплината „Техника на Високите

Напрежения“ със студенти и запознаване с устройството и принципа на действие на

умножителя на напрежение, както и използване на прототипа като източник на

високо захранващо напрежение за други изпитатвателни уредби.


ТВН техника на високите напрежения лаборатория изпитвателна високоволтова уредба трекингоустойчивост пропълзяващ ток пробив изолация изолатор импулсин генератор искроустойчивост дъгоустойчивостHigh voltage equipment high voltage laboratoryМартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] Dwivedi C.K., Daigavane M.B. Multi-purpose low cost DC high voltage generator (60 kV output), using Cockcroft-Walton voltage multiplier circuit. International Journal of Science and Technology Education Research, 2011, vol.2(7), pp. 109-119. 2. Cortez D.F., Barbi I. A Family of High Voltage Gain SinglePhase Hybrid Switched-Capacitor PFC Rectifiers. IEEE Transactions On Power Electronics, 2015, vol.30, no.8, pp. 4189-4198. doi:

[2] E. Kuffel, Dean Emeritus, W.S. Zaengl, High Voltage Engineering Fundamentals Second edition ISBN 0 7506 3634

[3] Cockroft J.D., Walton E.T.S. Experiments with high velocity positive ions. (I) Further developments in the method of obtaining high velocity positive ions. Proceedings of the Royal Society A. Mathematical, physical and engineering sciences, 1932, vol.136, no.830, pp. 619-630. doi: 10.1098/rspa.1932.0107

[4] https://mtc-aj.com/article.2032.ru.htm

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie