Научный доклад ID 2147 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА

Андрей Карапетков

Енергията е двигател на цивилизацията, но човечеството е изправено пред опасността източниците за нея да се изчерпат. Полезните изкопаеми – нефт, газ и въглища намаляват. Благодарение на това, с течение на времето е необходимо е да се направи и трансформация на енергийният сектор. Трябва да се развиват и

изграждат нови технологии и да се модернизират съществуващите. Нужно е да се заложи на технологична модернизация на производството и сградните инсталации и системи.

Разходите за заплащане на електрическата енергия имат важно значение за всички производствени, обществени и битови абонати. Постоянното нарастването на цените на електроенергията на енергийният пазар, предразполага търсенето на

нови, алтернативни източници на електроенергия, както и необходимостта на изграждане на системи за автономно захранване на сградите. В последните години се насърчава търсенето на нови начини за електроснабдяване на сгради и предприятия чрез ВЕИ, с цел намаляване на стойността на електроенергията, или използване на произведената електроенергия за захранване на собствени нужди. Най-често срещаните системи, работещи чрез възобновяеми енергия са фотоволтаичните системи. Те имат най-голямо приложение спрямо другите възобновяеми енергийни източници. За правилното проектиране и функциониране на една такава система, е необходимо щателно проучване и правилно избиране на всеки един компонент от системата. За да подпомогне това, в доклада се представят изследвани параметри с метеорологична станция, необходими за изчисляване по методика, за изграждане на фотоволтаична система ситуирана върху покрив на съществуващо предприятие, за

допълнително захранване с електрическа енергия, в която като източник на енергия се използва слънцето.


ВЕИ слънчева енергия температура налягане валежи вятър UV облъчвания и светлинаRenewable energy sources solar energy temperature pressure precipitation wind UV radiation and lightАндрей Карапетков

BIBLIOGRAPHY

[1] DZZD „Chista Energiya“, 2019 godina, Narachnik kam integrirana strategiya za razvitie na energiyna efektivnost na nivo transgranichen region Ruse - Gyurgevo
( [1] ДЗЗД „Чиста Енергия“, 2019 година, Наръчник към интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево )

[2] Vesko Panov, Stefka Nedelcheva, Detelin Markov, Veselin Chobanov. - Hibridna trigenerirashta energopreobrazuvashta sistema, izvestiya na TU-Sliven, № 3, 2013
( [2] Веско Панов, Стефка Неделчева, Детелин Марков, Веселин Чобанов. - Хибридна тригенерираща енергoпреобразуваща система, известия на ТУ-Сливен, № 3, 2013 )

[3] Nedelcheva S., Elektricheski Mrezhi. Sofiya, MP izdatelstvo na TU-Sofiya, 2005.
( [3] Неделчева С., Електрически Мрежи. София, МП издателство на ТУ-София, 2005. )

[4] Notov P., S. Nedelcheva. Elektroenergetika, chast parva, Sofiya, izd. na TU-Sofiya, 2009.
( [4] Нотов П., С. Неделчева. Електроенергетика, част първа, София, изд. на ТУ-София, 2009. )

[5] Rayna Mladencheva. Fotovoltaichni elektrosistemi – treto dopalnitelno izdanie. Ekovat tehnologii
( [5] Райна Младенчева. Фотоволтаични електросистеми – трето допълнително издание. Ековат технологии )

[6] Valkov M., I. Petrov, Inovativen metod za dobivane na vazobnovyaema elektricheska energiya. Godishnik na TU – Sofiya, t.63, kn. 6, 2013 g., str. 95-102
( [6] Вълков М., И. Петров, Иновативен метод за добиване на възобновяема електрическа енергия. Годишник на ТУ – София, т.63, кн. 6, 2013 г., стр. 95-102 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie