Научный доклад ID 2146 : 2021/3
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕТРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Петко Костадинов

Използването на възобновяеми енергийни източници създава възможности за достигане на устойчиво енергийно развитие и намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда. В тази насока използването на вятърната енергия е въпрос с голямо значение. В последните години извън населените места се изградиха множество ветропаркове със значителна мощност, което от своя

страна създаде нови проблеми относно преноса, балансирането и използването на генерираната от тях енергия. Неизследвана остава възможността за изграждане на ветропаркове в урбанизираните територии, състоящи се от голям брой малки единици с ниска себестойност. Изграждането на такива системи би довело до разсредоточаване на генерираната електроенергия и възможности за директното й използване без генериране на загуби в преносната мрежа. За да се построят ветропаркове от урбанизиран тип е необходимо да се докаже тяхната целесъобразност и енергийна ефективност. За целта е необходимо да се направят изследвания за ветровия потенциал в урбанизираните територии. В настоящия доклад е проектирана система за събиране на данни за ветровия потенциал. Системата за събиране на данни има възможност за измерване на скоростта на вятъра и времетраенето му със съответната скорост. Това създава възможност не само за изследване на ветровия потенциал в урбанизираните територии, но и определяне на

скоростта на вятъра, който носи най-голямо количество енергия. Тези данни са полезни при проектирането на малки ветрогенератори и позиционирането на малки ветрогенераторни паркове. Наличието на такъв вид система създава възможности за проверка достоверността на използваните изчислителни методики при проектирането и изграждането на ветрогенераторна централа на територията на ВТУ [1].


Ветрогенератор възобновяеми източници ветрови потенциалWind generator renewable sources wind energy potentialПетко Костадинов

BIBLIOGRAPHY

[1] Zlatkov M. „Godishno proizvodstvo na malak vetrogenerator spored skorostta na vyatara“ - HHІV-ta Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport-2019”, Borovets, 3- 5.H.2019, nauchno spisanie “Mehanika, Transport, Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) tom 17, broy 3, 2019 g statiya № 1880 ISSN 2367-6620 (online) https://mtcaj. com/library/1880.pdf
( [1] Златков М. „Годишно производство на малък ветрогенератор според скоростта на вятъра“ - ХХІV-та Международна научна конференция „Транспорт-2019”, Боровец, 3- 5.Х.2019, научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации” ISSN 1312-3823 (print) том 17, брой 3, 2019 г статия № 1880 ISSN 2367-6620 (online) https://mtcaj. com/library/1880.pdf )

[2] Nikolay Georgiev „Osnovi na teoriyata na nadezhdnostta“ - Sofiya : VTU T. Kableshkov, 2009 . - 231 s. : tablitsi, formuli, chertezhi
( [2] Николай Георгиев „Основи на теорията на надеждността“ - София : ВТУ Т. Каблешков, 2009 . - 231 с. : таблици, формули, чертежи )

[3] Prof. d.t.n. inzh. Hristo A. Hristov „Osnovi va osiguritelnata tehnika“ – Sofiya Darzhavno izdatelstvo „Tehnika“, 1990
( [3] Проф. д.т.н. инж. Христо А. Христов „Основи ва осигурителната техника“ – София Държавно издателство „Техника“, 1990 )

[4] Zlatkov M. „Prouchvane na vazmozhnostite za izpolzvane na vetrogeneratorite pri niski skorosti na vyatara” - Mladezhka nauchna konferentsiya, „MLAD FORUM“ VTU „Todor Kableshkov” Sofiya 2015.05.26 g. Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii ISSN 2367-6558 (print) tom 4, broy 1, 2015 g. statiya № 1122 ISSN 2367- 6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1122.pdf
( [4] Златков М. „Проучване на възможностите за използване на ветрогенераторите при ниски скорости на вятъра” - Младежка научна конференция, „МЛАД ФОРУМ“ ВТУ „Тодор Каблешков” София 2015.05.26 г. Научно списание Механика Транспорт Комуникации ISSN 2367-6558 (print) том 4, брой 1, 2015 г. статия № 1122 ISSN 2367- 6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1122.pdf )

[5] ATmega328/P – Datasheet Complete, Atmel Corporation, Technology Drive, USA, 2016

[6] 1602A LCD Module Specification, ORISE Technology Co., Ltd., 2007

[7] LM393, LM293, LM193, LM2903 Dual Differential Comparators, Texas Instruments, Dallas, USA, 2017

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie