Научный доклад ID 2138 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ В СРЕДАТА НА MATLAB НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕДОТОПЕНЕ ПРИ ТЯГОВИ КОНТАКТНИ МРЕЖИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК – ЧАСТ III

Любомир Секулов, Никола Стамболиев

Контактните мрежи за променлив ток са специални конструкции и основното им предназначение е да пренасят електрическа енергия от тяговите подстанци (ТП) до електрическите товари. Те захранват електрическите транспортни средства чрез осъществяване на непрекъснат електрически контакт между контактната мрежа и токоснемателя на транспортното средство. Тяговите контактни мрежи работят при изключително тежки метереологични и експлоатационни условия, като върху тях непрекъснато действат различни постоянни и променливи електрически и механични сили, породени от загряване, собственото тегло, опъването на проводниците, натиска на токоприемника и други. Те се експлоатират на открито, поради което върху тях агресивно въздействат и атмосферните фактори - температурни изменения, вятър, сняг и заледяване.

Метеорологичните условия през зимния период подпомагат заледяването на проводниците, в частност образуването на ледена обвивка (кора) върху контактния проводник. По този начин се влошава токоснемането, което от своя страна е предпоставка за нарушаване на графика за движение и пропускателната способност на участъка от железопътната инфраструктура.

Въпреки, че през последните няколко години в нашата страна зимните периоди не са толкова агресивни, има проблемни железопътни участъци, в които ледообразуването по контактния проводник е значително и създава описаните по-горе проблеми. Известни са редица механични и електрически методи за борба с ледообразуването по контактната мрежа.

За целите на изследването е избран конкретен проблемен участък от контактната мрежа на ЖП транспорт у нас, характеризиращ се с чести обледявания на контактната мрежа и нарушаване на графика на движение. В настоящия доклад (част ІІІ), са изследвани конкретни електрически параметри, ограничаващи ледообразуването при използване на честотен метод, характеризиращ се с малки токове и високи честоти, при нормално захранване на участъка от сфазирани подстанции. Поради невъзможност изследването да бъде направено в реални експлоатационни условия е избран метод, посредством моделиране на изследвания обект с реалните му параметри в средата на Matlab. Направена е верификация на получените резултати с тези от проведено аналитично изследване. [1]


железопътен транспорт контактна мрежа обледяване влаково движениеrailway transport overhead contact line ice train movementЛюбомир Секулов Никола Стамболиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Isaev Ya., M. Tomcheva. Proektirane na energoefektivno zahranvane za elektricheski transportni sredstva., Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie na tema „Prioritetite v transporta – prez moya pogled” („Mladezhki forum – 2014”), 2014g.
( [1] Исаев Я., М. Томчева. Проектиране на енергоефективно захранване за електрически транспортни средства., Научна конференция с международно участие на тема „Приоритетите в транспорта – през моя поглед” („Младежки форум – 2014”), 2014г. )

[2] Irena Bozhichkova, Martin Zlatkov, Petko Kostadinov, Zdravko Bakalov – „Remont i modernizatsiya na visokovoltova izpitvatelna uredba 50kV-50Hz“, 2019.05.16. - VTU Mladezhki Nauchen Forum „AZ ZNAM I MOGA!” - Nauchno spisanie, „Mehanika Transport Komunikatsii”, ISSN 2367-6612 (print) tom 8, broy 1, 2019 g. str. H-1 - H-5 statiya № 1768 ISSN 2367-6558 (online) https://mtc-aj.com/library/1768.pdf, 2019g.
( [2] Ирена Божичкова, Мартин Златков, Петко Костадинов, Здравко Бакалов – „Ремонт и модернизация на високоволтова изпитвателна уредба 50kV-50Hz“, 2019.05.16. - ВТУ Младежки Научен Форум „АЗ ЗНАМ И МОГА!” - Научно списание, „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 2367-6612 (print) том 8, брой 1, 2019 г. стр. Х-1 - Х-5 статия № 1768 ISSN 2367-6558 (online) https://mtc-aj.com/library/1768.pdf, 2019г. )

[3] B.V. Nikolskiy – „Teoriya elektromagnitnogo polya“, Gosudarstvenoe izdatelstvo „Vysshaya shkola“, Moskva, 1961 g.
( [3] B.В. Никольский – „Теория электромагнитного поля“, Государственое издательство „Высшая школа“, Москва, 1961 г. )

[4] Lalev T., Iv. Milenov. Proektirane na tsifrova releyna zashtita za tyagovi elektricheski verigi za postoyanen tok, Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1008, ISSN 1312-3823, 2014g.
( [4] Лалев Т., Ив. Миленов. Проектиране на цифрова релейна защита за тягови електрически вериги за постоянен ток, Научно списание Механика Транспорт Комуникации том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1008, ISSN 1312-3823, 2014г. )

[5] Lalev T. Modelirane posredstvom MATLAB Simulink na avariyni rezhimi v tyagovite elektrozahranvashti verigi na „Metropoliten“ EAD, FNST, Dvanadeseta natsionalna mladezhka nauchno-prakticheska konferentsiya 2014, Sbornik dokladi14 - 15 april 2014 g., 2014g.
( [5] Лалев Т. Моделиране посредством MATLAB Simulink на аварийни режими в тяговите електрозахранващи вериги на „Метрополитен“ ЕАД, ФНСТ, Дванадесета национална младежка научно-практическа конференция 2014, Сборник доклади14 - 15 април 2014 г., 2014г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie