Научный доклад ID 2134 : 2021/3
МОДИФИЦИРАН МЕТОД ЗА ОПЕРАТИВНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕТО

Людмил Попов, Васил Димитров

Методът на Цыпкин е бил разработен за определяне едновременно на двете времеконстанти на електрозадвижвания с постояннотоков двигател с независимо възбуждане – механичната TM (свързана с големината на въртящите се маси) и електромагнитната (функция от индуктивността и съпротивлението на котвената верига). За целта се определя само една изходна координата – котвеният ток като носител на информация както за електромагнитните, така и за механичните процеси в обекта. Основното ограничение на метода е изискването за единично входно въздействие. Точността при намирането на механичната времеконстанта е неголяма, като тя нараства с намаляване на периода на дискретизация Dt. Освен това TM не може да се определя в режим на реалнa експлоатация.

Целта на модификацията на метода е съкращаване на времето на експеримента, като се преобразуват изразите от класическия метод. Така за определяне на е достатъчно да се знаят стойностите на токовете от началото на процеса до t=4.Dt, а за определяне на TM модификацията се свежда до използването на израза за механичната времеконстанта от модифицирания метод на Суворов, като времето на интегриране в случая е 4.Dt. Извършената симулация на така модифицирания метод с модула Simulink го верифицират като метод за оперативна идентификация с минимална продължителност на експеримента - 4.Dt и значително по-голяма точност от класическия метод.


постояннотоково електрозадвижване механична време-константа електромагнитна времеконстантаmechanical constant electromagnetic constantЛюдмил Попов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Tsypkin Ya., Algoritmy dinamicheskoy adaptatsii, M., Nauka, 1972.
( [1] Цыпкин Я., Алгоритмы динамической адаптации, М., Наука, 1972. )

[2] Popov L., Modifikatsiya na metoda na Suvorov za identifikatsiya na aperiodichen obekt ot vtori red, IV Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnika, tehnologii, obrazovanie, sigurnost”, yuni 2016 g., V. Tarnovo
( [2] Попов Л., Модификация на метода на Суворов за идентификация на апериодичен обект от втори ред, IV Международна научна конференция „Техника, технологии, образование, сигурност”, юни 2016 г., В. Търново )

[3] Terehin V., Osnovy modelirovaniya v Matlab Chast2. Simulink, Novokuznetsk, 2004.
( [3] Терёхин В., Основы моделирования в Matlab Часть2. Simulink, Новокузнецк, 2004. )

[4] Chernyh I. V. Modelirovanie elektrotehnicheskih ustroystv v MATLAB, SimPowerSystems i Simulink, DMK Press, Moskva 2008.
( [4] Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink, ДМК Пресс, Москва 2008. )

[5] MathWorks, Simulink User’s Guide, 2019.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie