Научный доклад ID 2125 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ПЪТНИ ВЪЗЛИ НА ЕДНО И ДВЕ НИВА ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Марин Желев

Докладът разглежда и анализира максималната пропускателната способност на пътните възли на едно и две нива извън населени места в зависимост от класовете на пресичащите се пътища, проектната скорост, хоризонталната и вертикалната геометрия, тип на пътните платна на директните трасета и прилежащите им връзки.

Изготвени са симулационни модели на най – срещаните в Р. България пътни възли на едно и две нива съответно - кръстовище от тип II, съгласно „Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на пътища“ и пътен възел „Пълна детелина“, като е определена максималната пропускателна способност на съответното съоръжение.

Специално внимание е отделено на дължините на ускорителните и забавителните шлюзове.

Изводите на доклада са дадени като насоки за добрата практика при проектирането на пътни възли на едно и две нива.


пътни възли на едно и две нива извън населени места пропускателна способностroad junctions on one and two levels outside settlements throughputМарин Желев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba №RD-02-20-2 za proektirane na patishta, broy 9/10/11, 2018
( [1] Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на пътища, брой 9/10/11, 2018 )

[2] Naredba №RD-02-20-2 za planirane i proektirane na transportno komunikatsionni - sistemi v urbanizirani teritorii, broy 10/11, 2017
( [2] Наредба №РД-02-20-2 за планиране и проектиране на транспортно комуникационни - системи в урбанизирани територии, брой 10/11, 2017 )

[3] Naredba №1 za organizirane dvizhenieto po patishtata, 2001
( [3] Наредба №1 за организиране движението по пътищата, 2001 )

[4] Naredba №1 za signalizirane po patishtata s patni znatsi, 2001
( [4] Наредба №1 за сигнализиране по пътищата с пътни знаци, 2001 )

[5] Todorov T., Gradoustroystvo, gradsko dvizhenie i ulitsi. Tehnika. S. 1992.
( [5] Тодоров Т., Градоустройство, градско движение и улици. Техника. С. 1992. )

[6] V. G. Zhivoglyadov, Teoriya za dvizhenieto na transportni i peshehodni pototsi, Rostov na Donu, 2005
( [6] В. Г. Живоглядов, Теория за движението на транспортни и пешеходни потоци, Ростов на Дону, 2005 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie