Научный доклад ID 2122 : 2021/3
СИНТЕЗ НА ЕКВИВАЛЕНТНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ С РОТАЦИЯ НА ВХОДА И ТРАНСЛАЦИЯ НА ИЗХОДА

Илия Андонов 1 Юлияна Яворова2 Витан Гълъбов3

Изведен е общ математичен модел за съвместен синтез на различни по вид кинематично еквивалентни предавателни механизми с ротация на входа и транслация на изхода. В резултат на синтеза се получава обобщена кинематична схема на механизмите, което дава възможност да се определи оптимален по вид и по размери механизъм при зададени условия и критерии, както и да се синтезират геометрично затворени структури - комбинация на два различни по вид механизми с общ вход и общ изход.


кинематична еквивалентност синтез затворени структуриkinematic equivalent mechanisms synthesis closed structuresИлия Андонов Юлияна Яворова Витан Гълъбов

BIBLIOGRAPHY

[1] Andonov, I., Galabov, V. Sintez na ekvivalentni predavatelni mehanizmi s rotatsiya na vhoda i na izhoda. Mehanika na mashinite, № 123, 2019, s. 47-51.
( [1] Андонов, И., Гълъбов, В. Синтез на еквивалентни предавателни механизми с ротация на входа и на изхода. Механика на машините, № 123, 2019, с. 47-51. )

[2] Galabov, V. Kinematichna ekvivalentnost na ravninni mehanizmi. Sb. dokl. ot V nats. kongres po teor. i prilozhna mehanika, BAN, kn. 2, 1985, s. 148-153.
( [2] Гълъбов, В. Кинематична еквивалентност на равнинни механизми. Сб. докл. от V нац. конгрес по теор. и приложна механика, БАН, кн. 2, 1985, с. 148-153. )

[3] Galabov, V. Sintez na mehanizmi v robototehnikata. TU - Sofiya, 1992, 264 s.
( [3] Гълъбов, В. Синтез на механизми в робототехниката. ТУ - София, 1992, 264 с. )

[4] Galabov, V. Strukturno-metrichen sintez na mehanizmi, Disertatsiya za d.t.n. TU-Sofiya, 1998, 491 s.
( [4] Гълъбов, В. Структурно-метричен синтез на механизми, Дисертация за д.т.н. ТУ-София, 1998, 491 с. )

[5] Galabov, V., Andonov, I. Opredelyane na oblastta na nachalnoto polozhenie na izhodnoto zveno pri sintez na garbichni, lentovi i lostovi mehanizmi. Chast ІІ – Mehanizmi s rotatsiya na vhoda i plazgach na izhoda.Mehanika na mashinite, № 105, 2014, s. 76-82.
( [5] Гълъбов, В., Андонов, И. Определяне на областта на началното положение на изходното звено при синтез на гърбични, лентови и лостови механизми. Част ІІ – Механизми с ротация на входа и плъзгач на изхода.Механика на машините, № 105, 2014, с. 76-82. )

[6] Aronhold, S., Grundzuege der Kinematischen Geometrie, Verlag d. vereins. z. Befoerd. d. Gewerbefl, 1872, 51.

[7] Bobillier, E. E., Cours de Geometrie, L. Hachette, Paris, 1870.

[8] Freudenstein, F., On the Maximum and Minimum Velocities and Accelerations in Four-

[9] Link Mechanisms, Trans. ASME, 78, No. 4, 1956, pp. 779-787.

[10] Kennedy, A., The Mechanics of Machinery, London and New York, 1886.

[11] Willis, R., Principes of Mehansms, John w. Parker West Strand. London. Cambridge University Press, 1841, 2ed ed.-1870.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie