Научный доклад ID 2118 : 2021/3
СИСТЕМА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА БУКСОВИ РОЛКОВИ ЛАГЕРИ ПРИ ПЛАНОВИ РЕМОНТИ НА ПЖПС

Людмил Паскалев

Една от главните задачи, стоящи пред подвижния състав на Българските държавни железници, се явява повишаване на експлоатационната надеждност. От експлоатационния опит при ремонта на подвижния състав е известно, че при съществуващите методи на експлоатация и ремонт, след изтичане на определен период от време, вагоните влизат за планов ремонт, без да се отчита фактическото им техническо състояние. Това не позволява по-нататъшната

експлоатация на вагоните преди влизане за планов ремонт, въпреки, че те имат още ресурс. Повишаването на икономическата ефективност при експлоатация на подвижния състав може да се постигне чрез използването на метода за смяна и

ремонт на възлите и агрегатите по тяхното фактическото техническо състояние.

Това ще позволи те да продължават да бъдат в експлоатация след изтичане на определения им ресурс, отчитайки тяхното реално техническо състояние. Буксовите ролкови лагери в голяма степен определят експлоатационните показатели на подвижния състав. Известно е, че техните откази в експлоатация водят до аварийни ситуации. Това налага необходимостта да се намерят такива методи и средства, които биха позволили с малка загуба на време и с необходимата точност да се осъществява диагностика на елементите на буксовите ролкови лагери с цел определяне тяхното моментно техническо състояние при влизането им за планов

ремонт и въвеждане на система за последователност на ремонта им.


букси буксови ролкови лагериaxle boxes axle roller bearingsЛюдмил Паскалев

BIBLIOGRAPHY

[1] WWW.NSI.BG

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie