Научный доклад ID 2116 : 2021/3
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ХИДРОЕЛЕКТРОННИ ВПРЪСКВАЧИ ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

Славчо Божков1, Мариан Мутафчиев1, Емил Георгиев2

Хидроелектронните впръсквачи се задействуват от електромагнит и впръскват горивото в цилиндрите при съответното налягане на впръскване, което се

осигурява от външна хидравлична (маслена) помпа и мултипликаторно бутало,разположено вътрешно във впръсквача. Те трябва да осигуряват прецизно дозиране на горивото в зависимост от работния режим на двигателя [3]. Условието за прецизно дозиране е правилното подбиране и изчисление на хидравличните параметри на впръсквачите като налягане на впръскване, диаметър и брой на впръскващите отвори, разположение на впръскващите отвори и др. [4]. Ето защо оптимизирането

на хидравличните параметри на впръсквачите оказва пряко влияние върху ефективността на работа на ДВГ. Методиката за определяне на хидравличните

параметри на хидроелектронните впръсквачи се основава на показателите от изчисляването на ДВГ, като разход на гориво, циклова порция гориво, време за впръскване и др. Построяват се характеристиките на цикловата порция гориво в

зависимост от натоварването на двигателя, както и характеристиките на времето за впръскване от честотата на въртене на коляновия вал на двигателя. Тези характеристики се използват като отправна точка за определяне на максималната

порция гориво и времето за неговото впръскване. Съобразно това се определя налягането на впръскване и сечението на впръскване. Така се достига до определяне на броя и разположението на впръскващите отвори. Получените данни се използват

за построяване на електронната управляваща програма.


методика впръсквач параметри ДВГmethodology injector parameters ICEСлавчо Божков Мариан Мутафчиев Емил Георгиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Ventseslav Madzhirski Mehanika na fluidite, Tehnika, 1991
( [1] Венцеслав Маджирски Механика на флуидите, Техника, 1991 )

[2] Marian Mutafchiev Rakovodstvo za kursovo proektirane na dvigateli s vatreshno gorene , VTU „T.Kableshkov“ ISBN 987-954-12-0198-5
( [2] Мариан Мутафчиев Ръководство за курсово проектиране на двигатели с вътрешно горене , ВТУ „Т.Каблешков“ ISBN 987-954-12-0198-5 )

[3] Bozhkov S. Approach of Calculating the Automotive Gasoline Injector Electromagnetic Parameters, International Scientific Journal ”Trans Motauto World”, Print ISSN 2367-8399, Online ISSN 2534-8493, Year IV, Issue 3/2019, pp.91-94, Scientific technical union of mechanical engineering “Industry - 4.0”, 2019 https://stumejournals.com/journals/tm/2019/...

[4] Konrad R. Diesel Engine Management. ISBN 978-3-658-03980-6, Springer Vieweg, 2014

[5] Service Information System Media Number: RENR7597, Caterpillar Inc.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie