Научный доклад ID 2114 : 2021/3
ОПТИМАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА КРАЙНИ КАТОЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Горан Павлович1), Миле Савкович2), Небойша Б. Здравкович2), Горан Маркович2)

Двойните мостови кранове се използват широко в производствените съоръжения, особено за големи товароносимост и участъци. Освен голямото внимание, което се отделя на дизайна на главните носачи, значителна роля и отговорност имат и крайните каретки, които осигуряват стабилното движение на основните носачи на двугредовия мостов кран. Правилният избор на геометрията на напречното сечение на тази конструкция е от голямо значение, преди всичко по отношение на твърдостта и връзката на тези конструкции с основните греди. Настоящото изследване представя анализа и оптимизирането на напречното сечение на крайната карета на двугредовия мостов кран в зависимост от входните параметри на проектирането. Представеният модел е обоснован и постигнатите значителни икономии на материала са показани чрез примерите на съществуващи решения на мостови кранове с двойна греда. Процесът на оптимизация ще се извърши в софтуерния пакет MATLAB, като се използва функцията fmincon, която доказано решава нелинейни инженерни проблеми. Потвърждението на получените резултати ще бъде показано с помощта на софтуерния пакет SAP2000.


крайна карета MATLAB оптимален дизайн SAP2000end carriage MATLAB optimal design SAP2000Горан Павлович) Миле Савкович) Небойша Б. Здравкович) Горан Маркович)

BIBLIOGRAPHY

[1] Ling Z., Wang M., Xia J., Wang S., Guo X., Stress Analysis for the Critical Metal Structure of Bridge Crane, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 108, (2018), 022056.

[2] Spitsyna D.N., Yurin A.N., Determining the lateral forces acting on the running wheels of bridge cranes, ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, Vol. 2 (659), (2015), pp. 3-13.

[3] Hrabovsky L., Action on Crane Runway Caused by Horizontal Forces due to Crane Skewing, Key Engineering Materials, Vol. 669, (2016), pp. 391-399.

[4] Pavlović G., Savković M., Zdravković N., Marković G., Optimization design of end carriage of the single-girder bridge crane structure, MTC AJ, Vol. 18 (3/3), (2020), No. 1939.

[5] Pavlović G., Savković M., Zdravković N., Marković G., Gašić M., Optimization of the welded i-girder of the double-girder bridge crane, MTC AJ, Vol. 16 (3/3), (2018), No. 1667.

[6] Ostrić D., Tošić S., Cranes, Institute for Mechanization of the Faculty of Mechanical Engineering of the University in Belgrade, Serbia, (2005).

[7] prEN 13001–3–1, Cranes – General design – Limit states and proof of competence of steel structures, Eurocode 3, CEN - European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, (2010).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie