Научный доклад ID 2108 : 2021/3
ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 ВЪРХУ ТРАНСПОРТА, КОНТЕКСТА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Надя Парпулова

През последните няколко десетилетия се установи т.нар. четвърта индустриална революция, известна като Индустрия 4.0. Индустрия 4.0 постави акцента върху цифровите технологии (развити през последните десетилетия) на съвсем ново ниво с помощта на взаимо-свързаност чрез Интернетът на нещата (IoT), достъпът до данни в реално време и въвеждането на кибер-физическите системи. Индустрия 4.0 предлага по -всеобхватен, взаимосвързан и цялостен подход към всички видове производство, включително и транспорта.

Транспортът е в първите три сектора, разглеждани като фактор за икономически растеж. Резултатите от транспортния сектор следователно са свързани с иновациите и 4.0 индустрията.

Разглеждайки по -подробно някои от ефектите на Индустрия 4.0 върху транспорта, изглежда, че секторът не само е силно повлиян от иновациите, но и има нужда трескаво да ускори прилагането на всички инструменти, които индустрията 4.0 може да предложи, за да може да гарантира не само собственото си функциониране, но и нормалното функциониране на всички области на ежедневието, върху които влияе.

Новите реалности: увеличаването на населението, увеличаването на пандемичните рискове, оскъдните ресурси и тежките последици от климатичните промени създават необходимостта европейските държави -членки да ускорят своите национални планове по отношение на интегрирането на бързи иновации. Само по този начин те могат да подобрят икономическите си резултати, и още по –важно качеството на живот на гражданите на ЕС.


Транспорт Индустрия 4.0 икономически ефект нови технологии Transport Industry 4.0 economic growth decarbonizationНадя Парпулова

BIBLIOGRAPHY

[1]Source: https://www.researchgate.net/publication/33... Industry_40_in_a_Renewable_Energy_System

[2]Source: https://www.energy.gov.au/business/equipmen...

[3] Source: https://www.iea.org/reports/digitalisation-...

[4]Source: https://www.worldenergy.org/experiences-eve... -energy-strategy-dialogue

[5]Source: https://www.modernpowersystems.com/features... -energy-6079931/

[6] ERTRAC. (2013). European Roadmap Infrastructure for Green Vehicles.

[7] EUROCONTROL. (2013). Challenges of Growth 2013. Summary report.

[8] European Commission. (2010b). EC communication: The strategy for clean vehicles. A European strategy on clean and energy efficient vehicles.

[9] European Commission. (2010a). Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

[10] European Commission. (2011). EC communication: The Transport White Paper setting the EU transport policy. White Paper Roadmap to a Single Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.

[11] European Commission. (2011). White Paper 2011: Roadmap to a Single Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.

[12] Eurostat. (2014). National GDP database by country. European Commission Statistical Database.

[13] Eurostat. (2014). R&D national investment.

[14] EVI. (2013). Global EV Outlook. Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020. Electric Vehicle Initiative, International Energy Agency.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie