Научный доклад ID 2106 : 2021/3
ПЛАНИРАНЕТО ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ Е С НОВИ ПРАВИЛА

Веселин Грозданов

Европейският съюз чрез своите институции не спира борбата със замърсяването на околната среда. Непрекъснато се публикуват стратегически документи с амбициозни цели какво трябва да постигнем през поредния програмен период. Един от най-сериозните теми за справяне е градската мобилност. Термин, с който все по-често се сблъскваме в ежедневието си. Интегриране на всички видове транспорт в единна система и повишаване на използването на по-зелени видове транспорт чрез замяна на личните превозни средства с обществен градски транспорт, велосипедно и пешеходно придвижване, и др. Не само в Европа, но и в повечето развити страни се прилагат мерки за подобряване на живот в градовете и агломерациите. Мерките, които се прилагат по света са твърде разнородни и трудно можем една работеща мярка в Берлин да приложим успешно и в град София. От особено значение е от какви мерки има самата географска зона град, за справяне с множеството проблеми на градския живот. През 2013 г. се създаде наръчник, насочен към всички заинтересовани страни, експерти, взимащи решения на градско или национално ниво и др. Планът за устойчива градска мобилност представлява стратегически, дългосрочен документ, с цел да удовлетвори потребностите от мобилност на хората и бизнеса. През 2019 г. се направи и актуализация спрямо научените уроци през годините.


Планиране устойчивост градска мобилност правила градски транспорт.Planning sustainability urban mobility rules urban transport.Веселин Грозданов

BIBLIOGRAPHY

[1] EU, Guidelines for developing and implementing a sustainable urban mobility plan - second edition,

[2] Proekt BUMP - http://bump-mobility.eu/bg/resources.aspx, ...
( [2] Проект BUMP - http://bump-mobility.eu/bg/resources.aspx, ... )

[3] EU,Narachnik za planirane na ustoychiva gradska mobilnost 2013 g. nalichen na http://bump-mobility.eu/bg/resources.aspx,
( [3] EU,Наръчник за планиране на устойчива градска мобилност 2013 г. наличен на http://bump-mobility.eu/bg/resources.aspx,<... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie