Научный доклад ID 2105 : 2021/3
АНАЛИЗ НА ТЕКУЩАТА СИТУАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС – ВАРНА

Иван Петков, Мартин Янев

В настоящия доклад се разглеждат резултатите в исторически план на Фериботен Комплекс –Варна (ФК ) в частта му , отнасяща се до ЖП - Ро-Ро операции между ФК-Варна и пристанище Кавказ. Засегнати са и в малка част от операциите, отнасящи се до Ро-Ро на тежкотоварни автомобили, както и потенциалите за развитие на ФК-Варна.

Съпоставяйки данните за външнотърговските отношения между България и Русия, както и страните от региона (балкани и Турция), прави впечатление, че през годините ФК-Варна е обслужвал единствено и само внос/износ от и за България. Било поради маркетингови или други причини, потенциалът за развитие като основен транспортен хъб за Русия, не е доразвит. За пример можем да вземем Ро-Ро връзката Бургас-Поти, където постигнатите резултати са достатъчно големи

В настоящия доклад се разглеждат резултатите в исторически план на ФК-Варна в частта му , отнасяща се до ЖП - Ро-Ро операции между ФК-Варна и пристанище Кавказ. Засегнати са и в малка част от операциите, отнасящи се до Ро-Ро на тежкотоварни автомобили, както и потенциалите за развитие на ФК-Варна.


Ферибот; железопътен транспорт; логистични мрежи; внос –износ.Ferry; railway transport; logistics networks; import Export.Иван Петков Мартин Янев

BIBLIOGRAPHY

[1] www.nsi.bg

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie