Научный доклад ID 2095 : 2021/3
ЕКОЛОГИЧНА ОТЧЕТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В КОНТЕКСТА НА РАМКАТА ЗА ЗЕЛЕНА ОТБРАНА И „НАТО-2030“

Десислава Йосифова

Изменението на климата като едно от определящите съвременни предизвикателства има сериозни последици за сигурността и социално-икономическите интереси на всички страни - членки на НАТО. Несъмнено е валидна и обратната връзка – съществена част от операциите и дейностите на структури на НАТО също оказват своето влияние, оставяйки отпечатък върху околната среда.

Наред със синтезираното представяне на основни фази от развитието на екологичните концепции в структурите на Алианса, докладът се фокусира върху въведената Рамка на НАТО за зелена отбрана, като самостоятелно внимание е отделено и върху екологичните акценти от визия НАТО-2030.

В този контекст се коментират някои проблеми, свързани с организиране и водене на подходяща цялостна екологична отчетност по отношение на вазимодействието на структури на НАТО и техните дейности с околната среда, с оглед публичност и осведоменост на всички заинтересовани страни.


Рамка за зелена отбрана; НАТО; ISO-14001; екологична отчетност; прозрачностGreen defence framework; NATO; ISO 14001; environmental reporting; transparencyДесислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1] NATO, NATO-2030 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ass... 201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf

[2] NATO, Green Defence Framework, (Brussels: NATO International staff, 2014)

[3] NATO-CCMS Pilot Study on Environmental Management Systems in the Military Sector, 2000

[4] ISO 14011:1996 Guidelines for environmental auditing - Audit procedures - Auditing of environmental management systems (otmenen)
( [4] ISO 14011:1996 Guidelines for environmental auditing - Audit procedures - Auditing of environmental management systems (отменен) )

[5] Vaysilova, E., Korporativnata nefinansova otchetnost v konteksta na ustoychivoto razvitie na predpriyatiyata ot transportniya sektor, MNK „Ustoychivo razvitie na transportnite sistemi”, 2018, „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 16, broy 1/2018 g., ISSN 2367-6620
( [5] Вайсилова, Е., Корпоративната нефинансова отчетност в контекста на устойчивото развитие на предприятията от транспортния сектор, МНК „Устойчиво развитие на транспортните системи”, 2018, „Механика, транспорт, комуникации“, том 16, брой 1/2018 г., ISSN 2367-6620 )

[6] Lancaster University, ”U.S. military consumes more hydrocarbons than most countries - massive hidden impact on climate.” ScienceDaily, 20 June 2019, https://phys.org/news/2019-06-military-cons...

[7] SGR, The Environmental Impacts of the UK Military Sector, https://www.sgr.org.uk/sites/default/files/...

[8] CEOBS / SGR, The carbon footprint of Europe’s military sectors transparency and accuracy of GHG emissions reporting, https://www.sgr.org.uk/

[9] EDA, Defence Energy Data 2016 & 2017, https://eda.europa.eu/docs/default-source/e...

[10] EEAS, Climate Change and Defence Roadmap, Brussels 12741/2020, https://data.consilium.europa.eu/doc/docume...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie