Научный доклад ID 2088 : 2021/3
СЪЩНОСТ, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИГУРНОСТТА В ТРАНСПОРТА

Николай Георгиев, Виолина Вельова

На 11 септември 2001 г. (известен като денят 9/11 в Америка) ислямистки екстремисти отвличат четири самолета, които летят над САЩ и светът ужасено наблюдава как попадайки в неправилните ръце транспортът „успешно“ се превръща в жестоко оръжие. Природните бедствия убиват средно 60 000 души годишно (причина за 0,1% от смъртните случаи в световен мащаб), като около 40% от тях загиват, ползвайки дадена транспортна система (върху която негативно въздейства природното бедствие). Според Световната здравна организация, възникващите по пътищата транспортни произшествия са причинили около 1,35 милиона смъртни случая в световен мащаб през 2018 г. (или вследствие на транспортно произшествие на всеки 25 секунди един човек загива). Това е една незначителна част от многото факти и доказателства за това колко уязвими са транспортната инфраструктура и транспортните технологии от някои потенциално опасни събития, които по един или друг начин водят до крайно нежелани от обществото като цяло произшествия, често свързани с много сериозни последствия – значителни материални щети, убити и/или ранени хора, заплаха за екологичното равновесие, други. Настоящата статия дискутира същността на понятието сигурност в транспорта и неговото значение за обществото, както и основните проблеми и насоки за изследвания в това направление.


транспорт транспортна сигурност управление на сигурносттаtransport transport security security managementНиколай Георгиев Виолина Вельова

BIBLIOGRAPHY

[1] Reglament (EO) № 352/2009 na Evropeyskata komisiya za priemane na obsht metod za bezopasnost otnosno opredelyaneto i otsenkata na riska v saotvetstvie s Direktiva 2004/49/EO na Evropeyskiya parlament.
( [1] Регламент (ЕО) № 352/2009 на Европейската комисия за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент. )

[2] Naredba № 59 ot 2006 g.za upravlenie na bezopasnostta v zhelezopatniya transport.
( [2] Наредба № 59 от 2006 г.за управление на безопасността в железопътния транспорт. )

[3] Reglament (EO) № 300/2008 na Evropeyskiya parlament i na saveta otnosno obshtite pravila v oblastta na sigurnostta na grazhdanskoto vazduhoplavane.
( [3] Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на съвета относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване. )

[4] Reglament (EO) № 2096/2005 na Komisiyata za opredelyane na obshti iziskvaniya pri dostavyaneto na aeronavigatsionni uslugi.
( [4] Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги. )

[5] Reglament (EO) № 216/2008 na Evropeyskiya parlament i na saveta ot 20 fevruari 2008 godina otnosno obshti pravila v oblastta na grazhdanskoto vazduhoplavane, za sazdavane na Evropeyska agentsiya za aviatsionna bezopasnost.
( [5] Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност. )

[6] Reglament (EO) № 2320/2002 na Evropeyskiya parlament i na saveta otnosno sazdavane na obshti pravila za sigurnostta na grazhdanskoto vazduhoplavane.
( [6] Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на съвета относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване. )

[7] Georgiev N. Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport, monografiya, VTU „T. Kableshkov”, 2015.
( [7] Георгиев Н. Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт, монография, ВТУ „Т. Каблешков”, 2015. )

[8] Fischer R., Halibozek E., Green G. Introduction to Security, Elsevier Inc., 2008.

[9] Slatinski N. Sigurnostta – sashtnost, smisal, sadarzhanie. S., Voenno izdatelstvo, 2011.
( [9] Слатински Н. Сигурността – същност, смисъл, съдържание. С., Военно издателство, 2011. )

[10] Russell D., Arlow P. IndustrIal security, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2015.

[11] Brooks D. What is security: Definition through knowledge categorization. Security Journal, 23(3), 2010.

[12] Vaysilova E. An optimization of the financial result by the price elasticity of sales method, MEST Journal online DOI 10.12709/issn.2334-7058 www.mest.meste.org Current Issue: DOI 10.12709/mest. Year 2017 - Vol. 5 - Issue 1p. 150.

[13] Vaysilova E. The marginal analysis as a method for research and management of operating costs in rail freight transport, The International scientific conference, MANAGEMENT 2020, VOL 8, NO 2 (2020): MEST JOURNAL, Belgrade, Republike Srbije, p. 184-191.

[14] Vaysilova E. Development of management decisions in the conditions of business risk, The 23th International Scientific Conference „Crisis situations solution in the specific environment”, 23th and 24th May 2018, Zilina, Slovakia, p. 416-422.

[15] Vaysilova E. Financial risk study as a tool for efficient management of the transport enterprise, The International scientific conference, MANAGEMENT 2018, 4th – 5th May 2018, Belgrade, Republike Srbije , p. 211.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie