Научный доклад ID 2085 : 2021/3
ОЦЕНКА НА СХЕМИТЕ НА ГЪРЛОВИНИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГАРИ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧНО ИМ ПРОЕКТИРАНЕ

Мирена Тодорова

През годините на експлоатация на гарите железопътната инфраструктура се амортизира, големината на влакопотоците непрекъснато се променя и това налага периодични реконструкции и обновявания. Гърловината на гарата е мястото, което трябва да осигурява възможност за успоредно извършване на по-голям брой операции по осигуряване на движението и маневрената работа, при осигуряване на безопасността на движението. Затова се предлага като оценка на гърловините за разчетен период с максимален брой придвижвания да се използва относителната й заетост.

Разглежда се пътническа гара София с историческото й развитието и рехабилитациите през последните годините. Анализира се западната й гърловината построена през 1974 година и възможностите по отношението на влаковата и маневрената работа. Разглежда се проектната схема на гърловината при рехабилитация и предлагана схема със същия брой и вид стрелки. За трите схеми се определя относителната им заетост за разчетен интервал 180 минути при 48 реализирани придвижвания. Получените резултати потвърждават, че този показател може да се използва като оценка на различните проекти за схема на гърловина и оптималната ще е тази, която е с минимални стойности на изследвания показател.


гърловина оценка на схеми относителна заетостthroat assessment of the schemes relative employmentМирена Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Georgiev, N., V. Velyova. Otnosno bezopasnostta na dvizhenieto i vliyanieto na trafika i infrastrukturata varhu neya, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta – 2018”. 13-15 septemvri 2018 g. Fakultet „Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta”. Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii http://www.mtc-aj.com. Visshe transportno uchilishte “Todor Kableshkov” Sofiya. 2018.,
( [1] Георгиев, Н., В. Вельова. Oтносно безопасността на движението и влиянието на трафика и инфраструктурата върху нея, Международна научна конференция „Техника и строителни технологии в транспорта – 2018”. 13-15 септември 2018 г. Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”. Научно списание Механика Транспорт Комуникации http://www.mtc-aj.com. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” София. 2018., )

[2] Savchenko I.E. i dr., Zheleznodorozhnyye stantsii i uzly. 1980, 479 stranits
( [2] Савченко И.Е. и др., Железнодорожные станции и узлы. 1980, 479 страниц )

[3] Tasev Y., Karagyozov K., Rakovodstvo za kursovo i diplomno proektirane po ustroystvo, tehnologiya i proektirane na zhelezopatni gari i vazli. VMEI. Sofiya. 1983. 182 s.
( [3] Тасев Й., Карагьозов К., Ръководство за курсово и дипломно проектиране по устройство, технология и проектиране на железопътни гари и възли. ВМЕИ. София. 1983. 182 с. )

[4] Tasev Y., Nitova D., Savremenni zhelezopatni vazli, 2012, sp. Zhelezopaten transport
( [4] Тасев Й., Нитова Д., Съвременни железопътни възли, 2012, сп. Железопътен транспорт )

[5] Todorova M., Tehnologichno proektirane na patnicheski zhelezopaten kompleks, ISBN 978-619-91163-2-6, 2020, izd. „Raum – Nemigenchev“, str.115
( [5] Тодорова М., Технологично проектиране на пътнически железопътен комплекс, ISBN 978-619-91163-2-6, 2020, изд. „Раум – Немигенчев“, стр.115 )

[6] Tehnologiya na gari Sofiya i Nadezhda tehnicheska
( [6] Технология на гари София и Надежда техническа )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie