Научный доклад ID 2083 : 2021/3
ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН РЕГИСТРАТОР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ЗА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ТОКОПРИЕМНИЦИ С ЛЕД ИЛИ СКРЕЖ

Бранислав Гаврилович, Зоран Бундало

Статията третира начините за регулиране на пантографите, така че да се осигурят качество и надеждност на токоприемане. С цел оценяване въздействието на това регулиране е предложен интегрален критерий за качеството на токоприемане, вземайки предвид ефективността и надеждността на експлоатацията на пантографа. При осъществяване на контрол на контактната лента е възможно да се използва фактът, че образуването на електрическа дъга между контактната лента и контактната мрежа генерира постояннотоков компонент в променливия електрически ток на локомотива. Докладът представя автоматична система за управление, която регулира контактната сила между пантографа и контактния проводник с оглед на условията на процеса на взаимодействие. Износването на контактната лента се предвижда с помощта на контролиране на дължината на пробег на пантографа, както и на постояннотоковия компонент на променливия електрически ток на локомотива. Експерименталните резултати свидетелстват, че прилагането на автоматична система за управление при проектирането на пантографи може да подобри качеството и надеждността на токоприемането при наличието на лед или скреж по контактната мрежа. Използването на постояннотоковия компонент при движение на тока в локомотива (Ikc) като входен сигнал за системата за управление може да е почти толкова ефективно колкото прилагането на измерване на правата контактна сила.


автоматична система за управление контактна лента постоянен ток образуване на електрическа дъгаautomatic control system contact strip DC current arcing Abstract. The article considers the ways of regulation of pantographs to provide quality and reБранислав Гаврилович Зоран Бундало

BIBLIOGRAPHY

[1] S. Midya, “Electromagnetic interference in modern electrified railway systems with emphasis on pantograph arcing,” Licentiate thesis, Uppsala Univ., Uppsala, Sweden, May 2008.

[2] S. Midya, D. Bormann, A. Larsson, and T. Sch¨utte, R. Thottappillil, “Understanding pantograph arcing in electrified railways – influence of various parameters,” in Proc. IEEE Int. Symp. Electromagn. Compat., Detroit, MI, Aug. 2008, pp. 1–6.

[3] D. Bormann, S. Midya, and R. Thottappillil, “DC components in pantograph arcing: Mechanisms and influence of various parameters,” in Proc. 18th Int. Zurich Symp. Electromagn. Compat., Munich, Germany, Oct. 2007, pp. 369–372.

[4] P. G. Slade, Electrical Contacts: Principles and Applications. New York, NY: Marcel Dekker, 1999.

[5] R. Holm, Electrical Contacts. Uppsala, Sweden: Almqvist and Wiksells, 1946.

[6] E. I. Shobert, “Sliding electrical contacts,” in Proc. 39th IEEE Holm Conf. Electric Contacts, Pittsburgh, PA, Sep. 1993, pp. 123–134.

[7] L. Buhrkall, “DC components due to ice on the overhead contact wire of ac electrified railways,” Elektrische Bahnen, vol. 103, no. 8, pp. 380–389, Aug. 2005.

[8] L. D. Minsk, “Icing on structures,” U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, NH, Tech. Rep., CERL Report 80-31, Dec. 1980.

[9] T. Berger. (2005, Mar.). Icing on overheadlines of electrified railway lines—Metrological conditions. SBB Swiss Nat. Railway, Infrastructure, Interoperability, SBB Swiss Nat. Railway, Switzerland, Tech. Rep.

[Online]. Available: http://www.buhrkall.dk/

[10] F. Kiessling, R. Puschmann, and A. Schmieder, Contact Lines of Electric Railways: Planning, Design and Implementation. Munich, Germany: Publicis Corporate Publishing (Siemens), 2001.

[11] M. Farzaneh, S. Brettschneider, K. D. Srivastava, and S. Y. Li, “Impulse breakdown performance of the ice surface,” in Proc. 11th Int. Symp. High Voltage Eng., London, U.K., Aug. 1999, pp. 341–344.

[12] K. S. S. Brettschneider andM. Farzaneh, “Ice surface discharge initiation,” IEEE Power Eng. Rev., vol. 22, no. 8, pp. 59–60, Aug. 2002.

[13] Sidorov

[3] P. Harèll, J. Jerrelind and L. Drugge, ’Experimental measurements of motions in the suspension of a current collector’, Licentiate Thesis: Pantograph-Catenary Interaction, P. Harèll, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, (2004), TRITA-AVE 2004:23, ISSN 1651-7660 O, Goryunov V and Golubkov A S: “Improvement of automatic control system for high-speed current collectors”, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 944 (2018) 012108 doi :10.1088/1742-6596/944/1/012108

[14] Sidorov O , Smerdin A and Zhdanov V: “Evaluation procedure of current collection system readiness at railway mainlines` high-speed sections”, Vniizht Bulletin (Railway Research Institute Bulletin) 2 pp 31–35, 2012

[15] Sidorov O , Smerdin A and Golubkov A: “Experimental studies of pantographs Railways Transport 11 pp 69–70, 2015.

[16] S. Östlund, A. Gustafsson, L. Buhrkall, M. Skoglund: “Condition monitoring of pantograph contact strip”, Conference Paper · July 2008, DOI: 10.1049/ic:20080343 · Source: IEEE Xplore, https://www.researchgate.net/publication/43...

[17] P. Harèll, J. Jerrelind and L. Drugge, ’Experimental measurements of motions in the suspension of a current collector’, Licentiate Thesis: Pantograph-Catenary Interaction, P. Harèll, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, (2004), TRITA-AVE 2004:23, ISSN 1651-7660

[18] EN50367 standard, ”Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line”, CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization, Brussels, Belgium, 2006

[19] P. Flores, M. Machado, M. T. Silva and J. M. Martins, ”On the Continuous Contact Force Models for Soft Materials in Multibody Dynamics”, Multibody Systems Dynamics, 25 (3), 357-375, 2011.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie