Научный доклад ID 2081 : 2021/3
ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

Станислав Филип, Любица Филипова, Надя Дубровина

Авторите на статията представят анализ на напредъка на пътната безопасност в Словашката Република и избрани държави-членки на ЕС по отношение на стратегическите документи на страната и стратегическия план на ЕС за пътната безопасност. Статията се фокусира най-вече върху статистическите данни за броя на пътнотранспортните катастрофи с фатален изход, както и върху причините за пътнотранспортните произшествия. Тази статия има за цел да анализира стратегическия процес на осъществяване на пътната безопасност и да посочи правдоподобно причинно-следствено развитие на решаващи фактори в рамките на ЕС, в Словашката Република и избрани държави -членки на ЕС.


Пътна безопасност Стратегия на ЕС за пътна безопасност Национален план за пътна безопасност на Словашката Република Оценка на ситуацията на пътната безопасност в Словашката Република.Road safety EU road safety strategy National Road Safety Plan of tСтанислав Филип Любица Филипова Надя Дубровина

BIBLIOGRAPHY

[1] WORLD HEALTH ORGANISATION.2018. Global Status. Report of Road Safety. https://www.who.int/publications/i/item/9

[2] EUROPEAN COMISSION (2018), Europe on the move – Sustainable mobility for Europe: safe, connected and clean, COM (2018) 293 final.

[3] MOBILITY AND TRANSPORT.2022.Road safety. 4000 fewer people lost their lives on EU roads in 2020 as the death rate falls to an all-time low. https://ec.europa.eu/transport/ modes/ road/ news/2021-04-20-road-safety_sk

[4] EUROPEAN COMISSION.2019. Commission staff working document. EU Road Safety Policy Framework 2021 – 2030 – Next steps towards ô Vision Zero”. https://ec.europa.eu/ transport/road_safety/sites/default/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf

[5] MOBILITY AND TRANSPORT. 2022. European Road Safety Charter. https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc...

[6] EUROPEAN COMMISSION. 2020. Road Safety. Key Figures 2020. https://ec.europa.eu /roadsafety/

[7] MINISTRY OF TRANSPORT AND CONSTRUCTION SR.2016. Strategic Transport Plan until 2030 – II. phase. https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprav... strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030

[8] MINISTRY OF TRANSPORT AND CONSTRUCTION SR.2020. Strategy for Road Safety Enhancement in the Slovak Republic in the years 2011 - 2020. Bratislava. ISBN 978-80-8076-097-7.

[9] PRESIDIUM OF THE POLICE FORCE.2021.Evaluation of the traffic safety situation for 12 months 2022. https://www.minv.sk/swift_data/source/polic... prezentacie_dbs/2020/Vyhodnotenie DBS za rok 2020 def.pdf

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie