Научный доклад ID 2078 : 2021/3
ТРАНСПОРТНАТА ИНДУСТРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯ: ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Людмила Пригода1, Мадина Аликаева2, Зоран Чекеревац3

Глобалната транспортна и логистична система се оказа една от най-засегнатите области в резултат на пандемията COVID-19. Отрицателните последици се основават на различни фактори: затваряне на държавните граници, въвеждане на ограничения за движението на хора и стоки, нарушаване на веригите за доставка, намаляване на търсенето и на покупателната способност. Комбинацията от тези фактори повлия на всички видове транспорт - от използването на личен и обществен транспорт в градовете до осъществяването на пътнически и товарни превози както в рамките на страните, така и между тях.

Мащабът на отрицателните последици зависи от вида транспорт и интеграцията на държавата в глобалната транспортна и логистична система. По време на пандемията 90% от полетите бяха отменени в страните от ЕС, имаше спад на пътническия транспорт с леки автомобили с 60-90%, а с обществения транспорт с 50%. До края на 2020 г. глобалният обем на товарните превози намаля с 36%, а загубите на руските транспортни компании възлизат на 230 милиарда рубли.

Днес страните са в преходен етап: в транспортния сектор има адаптация към актуализираните условия на дейност и постепенно възстановяване след кризата. Въпреки това все още има рискове. Очакването на третата вълна на пандемията, увеличаването на броя на случаите на COVID-19 в някои региони на света, частичното възстановяване на премахнатите преди това ограничения и други фактори създават допълнителна несигурност по отношение на глобалните транспортни и логистични системи. В същото време несигурността засяга не само времето за завръщане към предкризисните показатели, но и бъдещата концепция за транспортния сектор в света след коронавирус.


транспортна индустрия пандемия финансова подкрепа криза транспортни и логистични системиtransport industry pandemic financial support crisis transport and logistics systemsЛюдмила Пригода Мадина Аликаева Зоран Чекеревац

BIBLIOGRAPHY

[1] Analytical division of the InfraONE Group of companies. Official website https://infraone-research.ru

[2] Federal State Statistics Service. Official website https://rosstat.gov.ru

[3] The Accounting Chamber of the Russian Federation. Digest ”Transport sphere in the context of COVID-19”. https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-tran...

[4] Prigoda, L. (2013, 07 15). Russia in the modernization: Financial aspect. (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 1(2), 21-26. doi:10.12709/fbim.01.01.02.02

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie