Научный доклад ID 2072 : 2021/4
ОБУЧЕНИЕТО, ОСНОВАНО И БАЗИРАНО НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ. МЕТОДИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА И КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дияна Гешкова Маринова, Свилен Ангелов Цветанов

Докладът има за цел да разгледа и определи методическия инструментариум за оценка на капацитета и компетентността на човешките ресурси, също така да представи обучението, основано и базирано на компетентностите. За целта са анализирани и изведени основните моменти при изграждането на компетентност, като се фокусира върху усвояването на нови знания, умения и опит.


човешките ресурси капацитет компетентност обучение оценка методическа инструментариум.human resources capacity competence training evaluation methodological tools.Дияна Гешкова Маринова Свилен Ангелов Цветанов

BIBLIOGRAPHY

[1] 3. Arnaudov, B., Tendentsii v razvitieto na choveshkite resursi v transporta, IK – UNSS, Sofiya, 2013.
( [1] 3. Арнаудов, Б., Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта, ИК – УНСС, София, 2013. )

[2] Vachkova, E., Obuchenie po upravlenie na choveshkite resursi, bazirano na kompetentsiite, International University, Balgariya.
( [2] Вачкова, Е., Обучение по управление на човешките ресурси, базирано на компетенциите, International University, България. )

[3] Gratan, L., Zhiznena strategiya. Kak da postavite horata v tsentara na korporativnata strategiya, izd. „Klasika i stil“ OOD, Sofiya, 2002.
( [3] Гратън, Л., Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия, изд. „Класика и стил“ ООД, София, 2002. )

[4] Golman, I., Emotsionalna inteligentnost, Izd. „Iztok-Zapad“, Sofiya, 2011.
( [4] Голман, И., Емоционална интелигентност, Изд. „Изток-Запад“, София, 2011. )

[5] Strategii za upravlenie na choveshkite resursi, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf,
( [5] Стратегии за управление на човешките ресурси, www.ekqnet.com/strategii-za-upravlenie-i-motivirane-na-cr.pdf, )

[6] Iliev, Y., Upravlenie na choveshkite resursi, IK – UNSS, S., 2014.
( [6] Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, ИК – УНСС, С., 2014. )

[7] Drakar, P., Praktika na menidzhmanta, Izd., „Klasika i stil“ OOD, Sofiya, 2010.
( [7] Дракър, П., Практика на мениджмънта, Изд., „Класика и стил“ ООД, София, 2010. )

[8] Peycheva, M., Upravlenie na choveshkite resursi, Izd. „Trakiya – M“, S., 2012.
( [8] Пейчева, М., Управление на човешките ресурси, Изд. „Тракия – М“, С., 2012. )

[9] Paunov, M., Organizatsionna kultura, UI „Stopanstvo“, S., 2011.
( [9] Паунов, М., Организационна култура, УИ „Стопанство“, С., 2011. )

[10] Upravlenie na talanta, Harvard Business School Press „Klasika i stil“, S., 2009
( [10] Управление на таланта, Harvard Business School Press „Класика и стил“, С., 2009 )

[11] Vaysilova, E., Predizvikatelstvata na 21 vek pred vissheto obrazovanie i v chastnost pred VTU „T. Kableshkov”, Nauchno spisanie Mehanika, transport, komunikatsii, tom 16, broy 1/2018 g., statiya № 1557, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [11] Вайсилова, Е., Предизвикателствата на 21 век пред висшето образование и в частност пред ВТУ „Т. Каблешков”, Научно списание Механика, транспорт, комуникации, том 16, брой 1/2018 г., статия № 1557, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie