Научный доклад ID 2069 : 2021/1
ОБВРЪЗКА НА РЕЛЕЙНА ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА ПО ОПТИЧЕН КОМУНИКАЦИОНЕН КАНАЛ

Борис Атанасов

През последните години мрежата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“” медният съобщителен кабел, ползван за преносната среда (телекомуникационна кабелна мрежа) постепенно се подменя с оптични кабели. Конвенционална осигурителна техника ОТ е предвидена за работа по меден кабел. Това налага модернизацията на конвенционалните осигурителни системи за работа по комуникационен канал. Перспективно решение на тази задача е прилагането на безопасни технологии от индустриалната автоматизация. Безопасните технологии и PLC от индустрията са достъпни и приложими за модернизация на конвенционална осигурителна техника. Това се потвърждава в световен мащаб от редица фирми. Подходяща за целта е технологията SafetyBridge на Phoenix Contact, която комбинира безопасен програмируем логически контролер PLC и стандартна мрежова комуникация Ethernet. Към момента НКЖИ експлоатира две технически решения за конкретни приложения - РПАБ и ТДИ по оптика. Това са специфични фирмени разработки от български производители, конкретно конструирани за даденото приложение. Прилагането на технологията SafetyBridge има своята цена, която е по-висока спрямо тази на специфичните разработки. От гледна точка на безопасност, високата цена е напълно оправдана от притежаваните SIL3 сертификати. Въвеждането на модерни технологии от индустрията в НКЖИ е неизбежно, но се наблюдава забавяне от съществуващия консерватизъм в ЖП средите.


безопасност осигурителна техника оптика PLC ТДИ РПАБ модернизация SIL3 надеждност разходи.safety communications interlocking optic PLC modernization SIL3.Борис Атанасов

BIBLIOGRAPHY

[1] Atanasov B., Inovatsii v avtomatichnite prelezni ustroystva, proizvedeni v Balgariya, broy 9 Zhelezopaten transport, 2011
( [1] Атанасов Б., Иновации в автоматичните прелезни устройства, произведени в България, брой 9 Железопътен транспорт, 2011 )

[2] Atanasov B., Nachev V., Mikroprotsesorno upravlenie i kontrol na signali, broy 6 Zhelezopaten transport , 2018
( [2] Атанасов Б., Начев В., Микропроцесорно управление и контрол на сигнали, брой 6 Железопътен транспорт , 2018 )

[3] Makkinga F., Musters P., Beli T., New SIL 4 PLC interlocking reduces lifecycle costs, Signal Draht (107) 7 8/2015

[4] Mipro Oy, Designed for success, https://www.ge.com/digital/sites/default/fi...

[5] Dimitrova E., Upravlenie i kontrol na prostranstveno razsredotocheni obekti v transporta i energetikata, Monografiya, Sofiya, 2016
( [5] Димитрова Е., Управление и контрол на пространствено разсредоточени обекти в транспорта и енергетиката, Монография, София, 2016 )

[6] Nikolov N., Goranov D., Dimitrova E., Semi-Automatic Block System /SABS/ with Fiber Optic Channel Data Transmission, XLVI Int. Sc. Conf. ICEST 2011, Nis, Serbia, June 29 - July 1, 2011, Proceedings of Papers, Vol. 3, ISBN: 978-86-6125-033-0, pp. 603-606
( [6] Nikolov N., Goranov D., Dimitrovа Е., Semi-Automatic Block System /SABS/ with Fiber Optic Channel Data Transmission, XLVI Int. Sc. Conf. ICEST 2011, Nis, Serbia, June 29 - July 1, 2011, Proceedings of Papers, Vol. 3, ISBN: 978-86-6125-033-0, pp. 603-606 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie