Научный доклад ID 2066 : 2021/1
ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА И МОДЕЛИ ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ

Калина Атанасова Семова

Дефинирани са понятията, използвани в тази статия. Маркирани са основни опорни точки на Европейската иновационна политика. Приведени са резултати от изследването на иновациите в страните от ЕС и незавидното място на България в тази класация. Направена е кратка историческа справка за развитието на иновационната политика в Р. България. Разгледани са два алтернативни подхода към иновациите – конвенционален и интерактивен, от които произтичат и моделите на иновационната политика. Описани са някои общи проблеми в България и предизвикателства пред конвенционалния подход. Предложени са решения. Без да претендира за разработка на проблема, статията защитава идеята за Национална иновационна система като мрежа от институции в държавния и частния сектор, чиито дейности и взаимодействие създават, налагат, изменят и разпространяват нови технологии, модели и продукти. Направен е опит да се докаже, че интерактивният иновационен модел е по-адекватен за България.


иновация иновационна политика национална иновационна системаInnovation Innovation Policy National Innovation SystemКалина Атанасова Семова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vasilev Ev., Sv. Tsvetkova, Il. Gatovski. Upravlenie na inovatsiite v transporta. Izdatelski kompleks – UNSS, Sofiya, 2016.
( [1] Василев Ев., Св. Цветкова, Ил. Гътовски. Управление на иновациите в транспорта. Издателски комплекс – УНСС, София, 2016. )

[2] Todorova D., Nocheva M., Mednikarov B., Inovatsii, inovatsionni deynosti i inovatsionna politika v transportnata sistema, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3/1, 2018, str. III 1-12, ISSN 1312-3823
( [2] Тодорова Д., Ночева М., Медникаров Б., Иновации, иновационни дейности и иновационна политика в транспортната система, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2018, стр. III 1-12, ISSN 1312-3823 )

[print], ISSN 2367-6620

[online]

[3] Tsonkov, N. i kol. Regionalno i prostranstveno razvitie na gradovete v Severozapaden rayon, sp. Ikonomicheski i sotsialni alternativi, br. 4, IK na UNSS, S., 2018. 29-43 str. )
( [3] Цонков, Н. и кол. Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район, сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 4, ИК на УНСС, С., 2018. 29-43 стр. ) )

[4] Evropeysko tablo za inovatsii. https://ec.europa.eu/commission/presscorner...
( [4] Европейско табло за иновации. https://ec.europa.eu/commission/presscorner... )

[5] Inovatsii . BG. http://www.arcfund.net/imgShow?id=17410&...
( [5] Иновации . БГ. http://www.arcfund.net/imgShow?id=17410&... )

[6] Integrirana transportna strategiya v perioda do 2030 g. Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [6] Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

[7] Balgariya oshte ne e zapochnala prehod kam ”ikonomika na inovatsiite”. Svetoven ikonomicheski forum.
( [7] България още не е започнала преход към ”икономика на иновациите”. Световен икономически форум. )

[8] FREEMAN, C. (1987), Technology and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter, London

[9] Inovatsionna strategiya na R. Balgariya, 2006
( [9] Иновационна стратегия на Р. България, 2006 )

[10] https://www.mentorworks.ca/blog/business-co... What are (TRL)? Technology Readiness Levels

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie