Научный доклад ID 2058 : 2021/1
ПЪТНИТЕ ВОДОСТОЦИ В БЪЛГАРИЯ – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ

инж. Пламен Иванов, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов

Водостоците са важна част от отводнителната система на пътя. В настоящата статия накратко е изложена методиката за определяне на отворите на пътните водостоци. Представени са видовете водостоци, които се прилагат в пътната практика към момента. При хидравличното оразмеряване е изложена възприетата методика за определяне на пропускателната способност, съответно отвора на водостоците. Разгледано е определянето на водното количество, чрез отчитане влиянието на хидроложките фактори. Извършен е анализ на действащата методология за оразмеряване на водостоците.


водосток отводняване водосборна област водно количествоculvert drainage catchment area water dischargeинж. Пламен Иванов проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Mihaylov N. „Stroitelstvo na avtomobilni patishta“, Sofiya: Galini – N, 2012, 448 str.
( [1] Михайлов Н. „Строителство на автомобилни пътища“, София: Галини – Н, 2012, 448 стр. )

[2] Nikolov, V. „Proektirane i stroitelstvo na patishta“, Sofiya: VTU Todor Kableshkov, 2012, 588 str.
( [2] Николов, В. „Проектиране и строителство на пътища“, София: ВТУ Тодор Каблешков, 2012, 588 стр. )

[3] Nikolov, Valentin A. i dr. „Rakovodstvo za proektirane na patishta“, Sofiya: VTU Todor Kableshkov, 2010, 201 str.
( [3] Николов, Валентин А. и др. „Ръководство за проектиране на пътища“, София: ВТУ Тодор Каблешков, 2010, 201 стр. )

[4] Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto, Glavno upravlenie na patishtata „Instruktsiya za opredelyane na otvorite na patnite vodostotsi“, Sofiya, 1998, 28 str.
( [4] Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главно управление на пътищата „Инструкция за определяне на отворите на пътните водостоци“, София, 1998, 28 стр. )

[5] Deyl N., Zhekova S., „Natsionalna strategiya za adaptatsiya kam izmenenieto na klimata i Plan za deystvie do 2030 g.“, 2018.
( [5] Дейл Н., Жекова С., „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.“, 2018. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie