Научный доклад ID 2054 : 2020/2
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВИДОВЕТЕ СПЕЦИФИЧНО ОБУЧЕНИЕ С ECDIS

Димитър Комитов, Благовест Белев

Електронната картна информационна система е най-съвременното навигационно средство на корабния мостик, което Международната морска организация изисква. Обучението на палубни офицери е ключов елемент за успешната, безопасната и ефективната работа с него. Използването на системата от оператор, който не е добре запознат с работата й, е възможно да доведе до аварийни ситуации. Международните изисквания налагат палубните офицери на кораби, чиято основна система за навигация е електронната картна информационна система, да имат завършено общо и специфично обучение за работа с нея. Специфичното обучение трябва да удостовери, че те са компетентни да използват конкретен модел и че познават неговите функции.

Статията предлага изследване на съществуващите методи за обучение в съответствие с действащите международни разпоредби, отнасящи се към специфичното обучение за работа с електронни карти. Представени са предимствата и недостатъците на различните методи за обучение, изискванията на различните производители и тренировъчни центрове, както и на платформите за онлайн обучение. В заключение авторите предлагат идея за създаване на стандарт за този вид обучение.


ECDIS специфично обучение оценка на рискаECDIS type specific training risk assessement Димитър Комитов Благовест Белев

BIBLIOGRAPHY

[1] IHO S-66 – Facts about electronic charts and carriage ments - Edition 1.1.0 January 2018, p. 26-28

[2] Dachev Y., Panov A., Traditional Navigation in e-Navigation Context, 18th Annual General Assembly AGA 2017, IAMU, Varna, 11-13 October 2017, рp. 106-115, ISBN 978-954-8991-97-1

[3] Lusic, Z., Bakota, M., Mikelic, Z. Human errors in ECDIS related accidents // 7th International maritime science conference, Split, Croatia, 2017, p. 231

[4] Dachev Y., New Trends in the Content on the Bulgarian Nautical Navigation Charts, Journal of Marine Technology and Environment”, Constanta, Vol. 1, 2014, pp. 25-28, ISSN 1844-6116.

[5] Dachev, Yu., Morski karti, Steno, Varna, 207 s., 2017, ISBN 978-954-449-910-5.
( [5] Дачев, Ю., Морски карти, Стено, Варна, 207 с., 2017, ISBN 978-954-449-910-5. )

[6] Broster, M., Type specific ECDIS – explained and uncovered, May 2016, p.35-36

[Electronic version] Access through URL: www.eMaritimeGroup.com (Date of using 28.01.2019)

[7] Brcic, D., Sabalja, D., A contribution to improving the standards of ECDIS training, Scientific journal of maritime research, Faculty of maritime studies Rijeka, 27(1), 2013, p.136-138

[8] Type specific ECDIS training https://www.ecdis.org/wp-content/uploads/EC... (Date of using 16.02.2019)

[9] Type specific ECDIS courses https://www.wilhelmsen.com/other-services/i... (Date of using 16.02.2019)

[10] Manifacturer approced type specific ECDIS trainig http://www.glasgowmaritimeacademy.com/ecdis... (Date of using 16.02.2019)

[11] ECDIS type specific http://www.maritimetraining.in/navigation-t... (Date of using 16.02.2019)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie