Научный доклад ID 2053 : 2020/2
ВЛИЯНИЕ НА ТИПА ДОЛНО СТРОЕНЕ ВЪРХУ КОНСТРУКТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ

Александър Илиев, Димитър Стефанов, Димитър Димитров

Мостовите съоръжения представляват голяма важност за логистичната и икомоческата дейност в нашата държава. Поради това, тяхната уязвимост в следствие на природни хазарти (опасности) следва да бъде ясно определена и по възможност редуцирана. Изследванията на сеизмичната устойчивост на конструкциите на мостовете са в известна степен подценявани в сравнение с тези на сградите. Обяснението за този факт е приемането, че при земетресение възможните жертви в сградите се очаква да бъдат значително повече, отколкото при разрушенията на мостовете. В настоящето изследване е определен капацитетът на триотворен стоманобетонен пътен надлез от проект на автомагистрала „Струма“. Проведени са група нелинейни статични анализи посредством Методът на Крайните Елементи. Предмет на изчисленията е определяне влиянието на вида на долното строене върху конструктивния капацитет на моста. Разгледани са три варианта за процент на армиране в конструктивните сечения- 1%. 2% и 4%, както и три вида колони за долното строене- две квадратни сечения, две кръгли сечения и едно прогоъгълно (стенно) сечение. Получени са резултати във вид на капацитивни криви (реакция в основата към целево преместване на върха на конструкцията). Направени са съответни изводи за влиянието на типа на долното строене и начина на армиране на напречните сечения върху капацитета на конструкцията за поемане на хоризонтални натоварвания.


стоманобетонни мостове нелинейни статични анализи дуктилност по преместванеreinforced concrete bridges nonlinear static analysis ductilityАлександър Илиев Димитър Стефанов Димитър Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] ETABS 2015: CSI Analysis Reference Manual.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie