Научный доклад ID 2038 : 2020/3
ИЗМЕРВАНЕ НА ВЕЛИЧИНИ ЧРЕЗ МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА СТАНЦИЯ WALDBECK HALLEY, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОНОМНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ЧРЕЗ ВЕИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Андрей Карапетков, Иван Петров

В основата на европейската енергийна политика стоят редица мерки, с които се цели постигането на интегриран енергиен пазар, сигурност на енергийните доставки и устойчиво развитие на енергийния сектор. Разходите за заплащане на електрическата енергия имат важно значение за всички производствени, обществени и битови абонати. Цената на електрическата енергия в България и в световен мащаб непрекъснато расте. Това насърчава търсенето на нови начини за електроснабдяване на обектите чрез ВЕИ, с цел намаляване на стойността на електроенергията. За да подпомогне това, в доклада се представят измерени данни, необходими за изчисляване по методика, за изграждане на хибридна енергопреобразуваща система за захранване на реално съществуващи потребители на електрическа енергия, топлина и студ, в която като източник на енергия се използва слънцето и природния газ.


ВЕИ когенерация слънчева енергия температура налягане валежи вятър UV облъчвания и светлинаRenewable energy sources cogeneration solar energy temperature pressure precipitation wind UV radiation and lightАндрей Карапетков Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1]. ДЗЗД „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“, 2019 ГОДИНА, НАРЪЧНИК КЪМ ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НИВО ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН РУСЕ-ГЮРГЕВО

[2]. ИЗВЕСТИЯ НА ТУ-СЛИВЕН, № 3, 2013 - ХИБРИДНА ТРИГЕНЕРИРАЩА ЕНЕРГOПРЕОБРАЗУВАЩА СИСТЕМА ВЕСКО ПАНОВ, СТЕФКА НЕДЕЛЧЕВА, ДЕТЕЛИН МАРКОВ, ВЕСЕЛИН ЧОБАНОВ

[3]. НЕДЕЛЧЕВА С. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ. СОФИЯ, МП ИЗДАТЕЛСТВО НА ТУ-СОФИЯ, 2005.

[4]. НОТОВ П., С.НЕДЕЛЧЕВА. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ ПЪРВА, СОФИЯ, ИЗД.НА ТУ-СОФИЯ, 2009.

[5]. ИЗТОЧНИЦИ ОТ ИНТЕРНЕТ: https://www.electronic-star.bg/domakinstvot... - -yu_q7AIViMx3Ch2fTQcjEAAYASAAEgI-VfD_BwE

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie