Научный доклад ID 2029 : 2020/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУМАРНИТЕ ЗАГУБИ В ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА СИСТЕМА ДВИГАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК-СИНХРОНЕН ГЕНЕРАТОР

Петко Костадинов, Васил Димитров

Съвременните електрозадвижвания се проектират с преобразуватели и микропроцесорни системи за управление с голяма изчислителна мощност и база данни за параметрите на електрозадвижването. Ефективността на електро-задвижването зависи не само от използваните устройства и възли, но и от точността на параметрите, въведени в базата данни на управляващата микропроцесорна система. С цел осигуряване необходимата точност на данните е необходимо провеждането на научни изследвания на задвижваните механизми и предварително определяне на загубите в тях. В резултат на това е възможно да бъде постигната по-висока енергийна ефективност, повишено бързодействие при преходните процеси без излишна загуба на енергия, както и намалена себестойност на системата.

В настоящия доклад е представена методика за определяне на сумарните загуби в електромеханична система (постояннотоков електродвигател – синхронен генератор). Определени са загубите в лагерите на задвижвания генератор и в свързващата предавка. На базата на получените резултати при различна скорост на въртене е построена тарировъчна характеристика на предавателния механизъм.

Впоследствие са монтирани магнитната и вентилиращата система на синхронния генератор и е определена тарировъчната му характеристика.

Чрез използване на получените тарировъчни характеристики и известната тарировъчна характеристика на задвижващия електродвигател е възможно да бъдат определени сумарните загуби при различни скорости и на ефективността на електрозадвижването.


електрозадвижване двигатели за постоянен ток синхронен генератор енергийна ефективност широчинно-импулсна модулация (ШИМ) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: electrical drive DC motors synchronous generator energy efficiency pulse-width modulation (PWM)Петко Костадинов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakshi U., M. Bakshi, Electrical Drives and Control, Technical Publications Pune, India, 2009

[2] Balgaranov L., I.Milenov,G.Pavlov,Ch.Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009
( [2] Българанов Л., И.Миленов,Г.Павлов,Ч.Джамбазки, Електрозадвижване, София, 2009 )

[3] http://www.arteh-bg.com/pages/products/DC/3...

[4] http://elmarkholding.eu/download/products/1...

[5] Kostadinov P., Opredelyane na tarirovachnata harakteristika na dvigatel za postoyanen tok. V nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2020”, nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, br. 3, 2020
( [5] Костадинов П., Определяне на тарировъчната характеристика на двигател за постоянен ток. V научна конференция с международно участие „КЕИТ 2020”, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, бр. 3, 2020 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie