Научный доклад ID 2027 : 2020/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАРИРОВЪЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Петко Костадинов

значителният напредък на съвременните микропроцесорни системи за управление създаде нови възможности за изграждане на интелигентни системи за електрозадвижване. Чрез предварително въвеждане на определени параметри, характеризиращи задвижвания изпълнителен механизъм, както и внедряването на система за автоматично обновяване на данните, отчитаща настъпилите промени по време на неговата експлоатация, става възможно повишаване на производителността на електрозадвижването. Наличието на автоадаптивност в управлението на електрозадвижването би довело до по-висока енергийна ефективност на системата и намаляване на експлоатационните разходи в дългосрочен план.

В съответствие с повишените възможности на системите за управление на задвижванията е необходимо обстойно изследване на структурните елементи, което от своя страна поставя по-високи изисквания към научноизследователската дейност и качеството на обучение.

В настоящия доклад е представена методика за снемане тарировъчната характеристика на двигател за постоянен ток. Тарирането представлява определяне на сумата от загубите в лагерите на използвания електродвигател, загубите в магнитопроводите, загубите в активните съпротивления на намотките и загубите в свързващата предавка. Изследването се извършва в целия работен диапазон на двигателя, като на базата на получените резултати се построява тарировъчната характеристика. На нейна база при определено натоварване и скорост на електрозадвижването могат да бъдат определени изходната механична мощност, ефективността на електрозадвижването в съответния режим, както и устойчивостта му към моментни претоварвания.


електрозадвижване електродвигатели енергийна ефективност широчинно-импулсна модулация (ШИМ)electrical drive electric motor energy efficiency pulse-width modulation (PWM)Петко Костадинов

BIBLIOGRAPHY

[1] Milenov I., G. Pavlov, V. Dimitrov, Elektrozadvizhvane – Chast 1: Osnovi na elektrozadvizhvaneto, Izd. Avangard prima, 2019
( [1] Миленов И., Г. Павлов, В. Димитров, Електрозадвижване – Част 1: Основи на електрозадвижването, Изд. Авангард прима, 2019 )

[2] Milenov I., G. Pavlov, V. Dimitrov, Elektrozadvizhvane – Chast 2: Upravlenie na elektrozadvizhvaniyata, Izd. Avangard prima, 2019
( [2] Миленов И., Г. Павлов, В. Димитров, Електрозадвижване – Част 2: Управление на електрозадвижванията, Изд. Авангард прима, 2019 )

[3] Pavlov G., V. Dimitrov, Rakovodstvo za proektirane po elektroobzavezhdane, Izd. Propeler, Sofiya, 2013
( [3] Павлов Г., В. Димитров, Ръководство за проектиране по електрообзавеждане, Изд. Пропелер, София, 2013 )

[4] Dimitrov V., Adaptivno upravlenie na tyagovi zadvizhvaniya – laboratoren simula-tor, Godishnik na Tehnicheski Universitet – Sofiya, t. 63, kn. 5, 2013, str. 155-162
( [4] Димитров В., Адаптивно управление на тягови задвижвания – лабораторен симула-тор, Годишник на Технически Университет – София, т. 63, кн. 5, 2013, стр. 155-162 )

[5] http://www.arteh-bg.com/pages/products/DC/3...

[6] http://elmarkholding.eu/download/products/1...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie