Научный доклад ID 2026 : 2020/3
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

Петър Иванов

Преобразувателите на постоянно напрежение (DC/DC converters) са съставна част от различни захранващи блокове. Те преобразуват постоянно напрежение в друго по големина постоянно напрежение.Основна съставна част на схемите им са ключовите елементи, които се реализират чрез съвременни полупроводникови елементи (MOS или IGBT транзистори, GTO тиристори и др).

Стабилността на изходното напрежение се осигурява от система за управление чрез непрекъсната промяна на съотношението между времената на отворения и затворения ключ, което количествено се изразява чрез коефициента на запълване на управляващите го импулси. Най-разпространеният начин за това е при неизменна стойност на периода да се изменя продължителността на времето на включване. Това е добре известната широчинноимпулсна модулация (ШИМ). Възможна е и честотноимпулсна модулация (ЧИM), при която стабилизацията се осигурява чрез промяна на периода на превключване. И двата начина изискват в системата за управление да има генератор. Известни са и други методи за управление, които не изискват генератор (управление с програмиран ток, управление чрез хистерезис и др.)

В настоящия доклад са разгледани основни методи за управление на примера, на понижаващ преобразувател на постоянно напрежение. На база на сравнителния анализ на предимствата и недостатъците на различните методи, са направени изводи относно най-перспективния тип управление. Представен е симулационен модел на понижаващия преобразувател в Simulink/Matlab, чрез който се изследват процесите в него.


преобразуватели на постоянно напрежение; математичен модел; управление.constant voltage converters; mathematical model; Management.Петър Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1]. Kutsarov St. DC/DC Preobrazuvateli. Sp. Inzhenering revyu, br.1, 2/2006.
( [1]. Куцаров Ст. DC/DC Преобразуватели. Сп. Инженеринг ревю, бр.1, 2/2006. )

[2]. Guldemir, H. Sliding mode control of Dc-Dc boost converter. Journal of Applied Sciences 5, 2005, pp. 588 - 592.

[3]. Fossas, E., A. Pas. Second order sliding mode control of a buck converter. Proceedings, The 41st IEEE Conference on Decision and Control, vol. 1, Dec. 2002, pp. 346–347.

[4]. Middlebrook R., S. Cuk. Advances in Switched-Mode Power Conversion. Teslaco Publishing, Pasadena, 1981, pp. 73 - 89.

[5]. Sanders S., Verghese G. Synthesis of averaged circuit models for switched power converters. IEEE transactions on circuits and systems. Vol. 38., № 8.1991, pp. 905–915.

[6]. Pavlov G. G. Cherneva, R. Katsov, I. Nenov, R. Vaseva. System of Remote Control and Management of Electrically Powered Sites. Proceedings of the XXXV International Scientific Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2012, Gliwice, Poland, 23-26.05.2012 , ISВN 978-83-85940-34-0, p.89-90 http://icspeto.hostingasp.pl/Media/Default/... treści 12.pdf

[7]. Trushev, Iv., “A Simulink model of a DC/DC buck converter controller based on the general sliding mode control”, Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering, 07-09 September, 2012, Sozopol, Bulgaria, pp. 190-195.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie