Научный доклад ID 2024 : 2020/3
АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА СИСТЕМА С ЕЛАСТИЧНА ВРЪЗКА

Васил Димитров, Людмил Попов

Товаро-подемните кранове се използват за вдигане и преместване на определено разстояние на свободно окачени товари. Поради незначителното триене във въжетата при колебанията на товара стойността на коефициента на затихване  е незначителна и това обуславя много бавното естествено затихване на колебанията. Този факт силно намалява производителността на тези подемно-транспортни механизми в случаите, когато от тях се изисква точно преместване (напр. при строителни и машиностроителни монтажни кранове).

Адаптивното управление позволява да се синтезират системи за контрол и управление, които могат да променят параметрите на регулатора в зависимост от промяната в параметрите на обекта или външните смущения, действащи върху обекта.

Беше създадена система с паралелна корекция за адаптивно управление (с обратна връзка). Беше направена компютърна симулация на обекта без и с включена система с паралелна корекция за адаптивно управление с помощта на модула Simulink на Matlab. Изследванията са съпоставени с управлението на същия обект с генератор на оптимално входно въздействие. В резултат на симулацията беше получено много по-добро елиминиране на колебанията, в сравнение с управлението с генератор на оптимално входно въздействие. На практика беше получен чисто апериодичен процес.


aдаптивно управление паралелна корекция колебателно звеноadaptive control correction in parallel oscillating unitВасил Димитров Людмил Попов

BIBLIOGRAPHY

[1] Popov L., Sintez na regulator za optimalno upravlenie na elektromehanichna sistema s elastichna vrazka, V Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT – 2020“, Bansko, 23-25.09.2020 g.
( [1] Попов Л., Синтез на регулатор за оптимално управление на електромеханична система с еластична връзка, V Научна конференция с международно участие „КЕИТ – 2020“, Банско, 23-25.09.2020 г. )

[2] Klyuchev V., Teoriya na elektrozadvizhvaneto, Tehnika, Sofiya, 1989
( [2] Ключев В., Теория на електрозадвижването, Техника, София, 1989 )

[3] Ishtev K., Teoriya na avtomatichnoto upravlenie, TU-Sofiya, 2007
( [3] Ищев K., Теория на автоматичното управление, ТУ-София, 2007 )

[4] Kostov I., G. Ivanov, Upravlenie na elektrozadvizhvaniyata, UChI, Plovdiv, 2014
( [4] Костов И., Г. Иванов, Управление на електрозадвижванията, УЧИ, Пловдив, 2014 )

[5] Dimitrov V., L. Popov, Metod za operativna identifikatsiya na dinamichni obekti s drobno-ratsionalna predavatelna funktsiya, Int. Sc. Conf. “Unitech 2019”, Proceedings, ISSN 1313-230X, pp. I-25 – I-29
( [5] Димитров В., Л. Попов, Метод за оперативна идентификация на динамични обекти с дробно-рационална предавателна функция, Int. Sc. Conf. “Unitech 2019”, Proceedings, ISSN 1313-230X, pp. I-25 – I-29 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie