Научный доклад ID 2017 : 2020/3
ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕД МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020Г.

Стоян Динев

Докладът представя равносметка за актуалната среда за развитие на малките и средни предприятия от сектор „Транспорт“ в страната, по отношение на използване на средствата от структурните европейски фондове, чрез действащите национални оперативни програми. За целта се разглеждат, от една страна условията на достъп до финансиране с публичен ресурс, а от друга честите проблеми и предизвикателства, с които компаниите се сблъскват по темата.

Представените в доклада икономически мерки, са извадка от всички осъществявани такива, на база приложимостта им за предприятия от сектор „Транспорт“, структурирани по тип бенефициент и характер на помощта.

Формулираните конкретните проблеми и ограничения, са изведени от практиката на автора, в процеса на подготовка и управление на проекти, през последните 7 години.

Заключението от този анализ представя един доста ограничен „стандартен кръг“ от възможности за финансиране на малките и средни предприятия от сектор „Транспорт“, по националните оперативни програми в България 2014-2020г. и значително по-широк портфейл, по отношение приложението на антикризисните мерки през „извънредната“ 2020г.

Същевременно проблемите, свързани с кандидатстване и изпълнение на проекти, се дължат най-вече на непознаване на европейските регламенти, приложимата нормативна уредба, процедури и практики, недостатъчно ниво на квалификация и компетентност по общ проектен мениджмънт на ръководството или отговорните лица, субективно отношение при реализацията на дейностите и недостатъчна комуникация с експертите в Управляващите органи.


управление на проекти икономика на транспорта икономически проблеми възможности за финансиране безвъзмездна помощ грантови схеми транспорт транспортни компанииproject management transport economics economic problems funding opportunities graСтоян Динев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dinev, S.Y. „10 Printsipa na uspeshniya proekt, prez prizmata na dobroto upravlenie“, BGfunds.eu,
( [1] Динев, С.Й. „10 Принципа на успешния проект, през призмата на доброто управление“, BGfunds.eu, )

[2] DKPP kam MTITS, Godishen doklad za 2019g. po izpalnenie na Operativna programa ”Transport i transportna infrastruktura”, MTITS, Sofiya, 2020
( [2] ДКПП към МТИТС, Годишен доклад за 2019г. по изпълнение на Оперативна програма ”Транспорт и транспортна инфраструктура”, МТИТС, София, 2020 )

[3] Trud „ES s nay-shtedriya spasitelen plan“, v-k Trud, Sofiya, 2020
( [3] Труд „ЕС с най-щедрия спасителен план“, в-к Труд, София, 2020 )

[4] „Ikonomicheski merki“, COVID-19 Edinen informatsionen portal, 2020
( [4] „Икономически мерки“, COVID-19 Единен информационен портал, 2020 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie