Научный доклад ID 2007 : 2020/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ТРАНСПОРТНА ФИРМА

Юлия Варадинова, Нина Гергова

В доклада е приложен компетентностния подход за регионално поделение „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” – София на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Направен е анализ на персонала по длъжности, на базата на което са определени ключовите длъжности. За УДВГД – София ключовите длъжности, са следните: Влаков диспечер, Ръководител движение, Началник железопътна гара, Началник регионален център, Ръководител отдел „Експлоатация и гарова дейност”.

За определените пет ключови длъжности в УДВГД – София са развити компетенции. Компетенциите са разделени на основни, специфични и управленски. Те са представени с наименование, описание и поведение.

Компетентностният модел може да се използва за ефективно управление на човешките ресурси, също и като средство за обучение на експлоатационния персонал в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” в съответствие с въвеждането на новите технологии и цифровизацията.


човешки ресурси управление на човешките ресурси модел компетенции компетентностен модел транспортhuman resources management of human resources model competencies competency model transport.Юлия Варадинова Нина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ishikava, K. Yaponskie metody upravleniya kachestvo, BBK 65.9(5Ya) I85 M.-«Ekonomika», 1988
( [1] Ишикава, К. Японские методы управления качество, ББК 65.9(5Я) И85 М.-«Экономика», 1988 )

[2] Institut za balgarski ezik, Rechnik na balgarskiya ezik, https://ibl.bas.bg/rbe/
( [2] Институт за български език, Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/ )

[3] Tomov, T., Razrabotvane na kompetentnostni modeli, ili kakvo povedenie e neobhodimo za uspeshno trudovo predstavyane. IK ”Trud i pravo”, 2010
( [3] Томов, Т., Разработване на компетентностни модели, или какво поведение е необходимо за успешно трудово представяне. ИК ”Труд и право”, 2010 )

[4] Mirabile, R., Everything you wanted to know about competency modeling. Training&Development Journal (51), р. 73-77

[5] Zeer, E., & Symyanyuk, E., Kompetentnostnyy podhod i modernizatsii profesionalnogo obrazovaniya. Vysshee obrazovanie v Rossii (4), s. 22-28, 2005
( [5] Зеер, Э., & Сымянюк, Э., Компетентностный подход и модернизации професионального образования. Высшее образование в России (4), с. 22-28, 2005 )

[6] Georgieva, P., Izgrazhdane na kompetentnosten model za upravlenie na podbora na choveshki resursi. Ikonomicheski alternativi (6), s. 141-153
( [6] Георгиева, П., Изграждане на компетентностен модел за управление на подбора на човешки ресурси. Икономически алтернативи (6), с. 141-153 )

[7] Zwell, M., Creating a Competence, New York, 2000.

[8] Metodika za definirane na kompetentsiite i sazdavane na kompetentnosten model na nivo firma, sektor i region, https://www.bia-bg.com/service/view/18086/ ...
( [8] Методика за дефиниране на компетенциите и създаване на компетентностен модел на ниво фирма, сектор и регион, https://www.bia-bg.com/service/view/18086/ ... )

[9] Pravila za otsenka na kompetentsiite, https://mycompetence.bg/bg/static/10
( [9] Правила за оценка на компетенциите, https://mycompetence.bg/bg/static/10 )

[10] Proektirane na sektoren kompetentnosten model i kompetentnosten profil za otsenyavane na kompetentsiite na rabotnata sila, https://www.bia-bg.com/service/ view/18081/
( [10] Проектиране на секторен компетентностен модел и компетентностен профил за оценяване на компетенциите на работната сила, https://www.bia-bg.com/service/ view/18081/ )

[11] Sistemi i instrumenti za otsenka na kompetentsiite na korporativno, regionalno i sektorno nivo, https://www.bia-bg.com/service/view/17913/ ...
( [11] Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво, https://www.bia-bg.com/service/view/17913/ ... )

[12] Metodicheski ukazaniya za proektirane, aprobatsiya, testvane i verifitsirane na sektorni i firmeni kompetentnostni modeli i karti za otsenka na kompetentsiite na rabotnata sila, https://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/... document__c9b71dda773bfef632f7736bfdc358fe.pdf.
( [12] Методически указания за проектиране, апробация, тестване и верифициране на секторни и фирмени компетентностни модели и карти за оценка на компетенциите на работната сила, https://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/... document__c9b71dda773bfef632f7736bfdc358fe.pdf. )

[13] http://mycompetence.com

[14] http://mycompetence.bg

[15] Natsionalna klasifikatsiya na profesiite i dlazhnostite, 2011 g., https://old.mlsp.government.bg/nkpd/index?s...
( [15] Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., https://old.mlsp.government.bg/nkpd/index?s... )

[16] Varadinova J., „Variants for optimizing the number of the staff of SE NRIC”, XII International Scientific Conference „Management and Engineering’14”, Sozopol, Bulgaria, 2014. ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie