Научный доклад ID 1995 : 2020/3
ВЛИЯНИЕ НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКИ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Иво Веселинов Йоцов

Веригите за доставки обхващат индустриални групи, пресичат граници,

имат широко географско разпределение и функционират в условия на тясно

сътрудничество представляват ефективно средство за подобряване на екологичните,

социалните и икономическите резултати на фирмите и различните индустриални

сектори в дългосрочен план, а следователно са и важен фактор за реализиране на

концепцията за устойчиво развитие. Това е причината, поради която проблемите,

свързани с управлението на риска в тях и осигуряване на целостта и устойчивостта им

са от основно значение за развитието на обществата. Предизвикателствата пред

устойчивостта на веригите за доставки изкарват на преден план две групи източници на

объркване при управлението на риска. Първият е объркване, което произлиза от обхвата

на управлението на веригата за доставки. Вторият е самото естество на риска. При

анализа на устойчивостта следва да се отчитат четири нива – процеси и потоци,

активи, поведение и среда.


вериги за доставки устойчивост риск устойчиво развитие УВДsupply chains sustainability risk sustainable development SCMИво Веселинов Йоцов

BIBLIOGRAPHY

[Online] 24 April 2020.

[Cited: 10 September 2020] https://oxfordbusinessgroup.com/news/impact... James R. Stock, Douglas M. Lambert. Strategic Logistics Management. 4. New York : McGraw-Hill, 2001. p. 872. ISBN 0256136874. 4. Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking. James G. March, Zur Shapira. 11, n.m. : INFORMS, November 1987 r., Management Science, Tom 33, str. 1404-1418. 5. Peck, Helen. Supply chain vulnerability, risk and resilience.
( [Cited: 10 September 2020] https://oxfordbusinessgroup.com/news/impact... James R. Stock, Douglas M. Lambert. Strategic Logistics Management. 4. New York : McGraw-Hill, 2001. p. 872. ISBN 0256136874. 4. Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking. James G. March, Zur Shapira. 11, н.м. : INFORMS, November 1987 r., Management Science, Том 33, стр. 1404-1418. 5. Peck, Helen. Supply chain vulnerability, risk and resilience. )

[ed] Donald Waters. Global logistics : new directions in supply chain management. 6. London : Kogan Page Limited, 2010, p. 537. 6. United Nations Economic Commission for Europe.

[Online] UNECE.

[Cited: 20 January 2018] http://www.unece.org/oes/nutshell/2004- 20... UN. Sustainable Developmen Goals. http://www.un.org.

[Online] Uated Nations.

[Cited: 20 January 2018] http://www.un.org/sustainabledevelopment/su... McIntyre, Kirstie. Delivering sustainability through supply chain management.

[ed] Donald Waters. Global logistics : new directions in supply chain management. 6. London : Kogan Page Limited, 2010, p. 537. 9. A More Sustainable Supply Chain. Villena, Verónica H. and Gioia, Dennis A. March– April 2020, Harvard Business Review.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie