Научный доклад ID 1985 : 2020/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ОТЧЕТНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Магдалена Петрова-Кирова

Международната неправителствена организация Глобална инициатива по отчетност (GRI) е основоположник в отчитането на устойчиво развитие. Създадена е през 1997 г. в Бостън, като мисията ѝ е да даде възможност за решения, чрез които предприятията да създадат икономически, социални и екологични ползи за всички заинтересовани страни. Чрез създаване на насоки Глобалната инициатива по отчетност осигурява сигурна и надеждна структура за отчитане, която да се използва от малки, средни и големи предприятия, независимо в кой сектор на промишлеността извършват своята дейност. От 1 юли 2018 г. влизат в сила първите стандарти на GRI по отношение отчитането на устойчиво развитие.

По данни на GRI 93% от най-големите 250 компании в света докладват за устойчивостта си. Много от предприятията, възприели интегрираното отчитане като форма на отчетност, изготвят своите отчети основно в съответствие със стандартите за отчитане на устойчивото развитие и показателите за икономическо, социално и екологично представяне заедно с Международната рамка за интегрирано отчитане.

В настоящия доклад се търси отговор на въпроса до каква степен стандартите за устойчиво развитие биха могли да се използват от българските транспортни предприятия като инструмент за съставяне и отчитане на нефинансова декларация в съответствие с изискванията на нормативната уредба.


устойчиво развитие нефинансова информация оповестяванеsustainable development non-financial information disclosure Магдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kolev O., Raynov B.,Primeren model za otsenka v izmenenieto na finansovo - ikonomichesko sastoyanie na transportno predpriyatie v prodalzhenie na dalag period ot vreme, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, tom. 15, broy 3/1, godina 2017, statiya № 1461, ISSN 1312 – 3823 /print/, str. III – 58 – III – 63, 2017g.,
( [1] Колев О., Райнов Б.,Примерен модел за оценка в изменението на финансово - икономическо състояние на транспортно предприятие в продължение на дълъг период от време, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, том. 15, брой 3/1, година 2017, статия № 1461, ISSN 1312 – 3823 /print/, стр. III – 58 – III – 63, 2017г., )

[2] Zakon za schetovodstvoto, Obn. DV. br. 98, 16 noemvri 2001 g.
( [2] Закон за счетоводството, Обн. ДВ. бр. 98, 16 ноември 2001 г. )

[3] Zakon za schetovodstvoto, Obn., DV, br. 95 ot 08 dekemvri 2015 g., v sila ot 01.01.2016 g.
( [3] Закон за счетоводството, Обн., ДВ, бр. 95 от 08 декември 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. )

[4] Direktiva 2014/95/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 22.10.2014 g. otnosno opovestyavane na nefinansova informatsiya i na informatsiya za mnogoobrazieto
( [4] Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно оповестяване на нефинансова информация и на информация за многообразието )

[5] Direktiva 2013/34/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 26 06. 2013 g. otnosno godishnite finansovi otcheti, konsolidiranite finansovi otcheti i svarzanite dokladi na nyakoi vidove predpriyatiya i za izmenenie na Direktiva 2006/43/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta i za otmyana na Direktivi 78/660/EIO i 83/349/EIO na Saveta
( [5] Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 06. 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета )

[6] Globalna initsiativa po otchetnost – uebsayt, dostapen na: https://www.globalreporting.org/
( [6] Глобална инициатива по отчетност – уебсайт, достъпен на: https://www.globalreporting.org/ )

[7] Staneva V., „Sadarzhatelni aspekti po prilaganeto na promeni v schetovodnata politika i schetovodnite priblizitelni otsenki v predpriyatiyata ot nefinansoviya sektor“, Kolektivna monografiya „Ikonomikata na Balgariya i Evropeyskiya sayuz: nauka i biznes“, Sofiya, UNSS, 2017, ISBN 978-954-644-974-0, str. 256.
( [7] Станева В., „Съдържателни аспекти по прилагането на промени в счетоводната политика и счетоводните приблизителни оценки в предприятията от нефинансовия сектор“, Колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес“, София, УНСС, 2017, ISBN 978-954-644-974-0, стр. 256. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie