Научный доклад ID 1978 : 2020/3
ЕКОЛОГИЧНОТО СЧЕТОВОДСТВО НА СЪЮЗНО РАВНИЩЕ – ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ЗЕЛЕНИ СМЕТКИ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНИ САТЕЛИТНИ СМЕТКИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Десислава Йосифова

В доклада се прави синтезиран преглед на основните характеристики на сателитните сметки за околната среда в контекста на системата от национални сметки (СНС) и Европейската система от сметки (ESA 2010).

EК представя своята първа стратегия за „зелени сметки“ през 1994 г. Оттогава и особено през последните 10 години, Комисията (в частност Евростат) разработи и изпита методи за съставяне на национални сметки до степен, позволяваща на държавите-членки да предоставят регулярно на годишна база първите комплекти от икономически сметки за околната среда. Най-общоприетите от тях са:

- сметките за физическите потоци на емисиите във въздуха (вкл. на парникови газове) и

- сметките за разходите и данъците, свързани с опазването на околната среда, в парично изражение.

Системата за екологично икономическо счетоводство (SEEA), състояща се от интегрирани сателитни икономически сметки за околната среда респ. насоки за тяхното използване, представлява подробна счетоводна рамка за отчитане и анализ на околната среда и нейните взаимодействия с икономиката. Националните сметки на Р. България се изготвят, както в съответствие с ESA 2010, така и в съответствие със SEEA.


екологично икономическо счетоводство; сателитни сметки за околна среда; система от национални сметки (СНС); Европейска система от сметки (ESA 2010)environmental economic accounting; environment satellite accounts; system of national accounts (SNA); EuropДесислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1] Reglament (ES) № 691/2011 za evropeyski ikonomicheski smetki za okolnata sreda
( [1] Регламент (ЕС) № 691/2011 за европейски икономически сметки за околната среда )

[2] Reglament (ES) № 549/2013 otnosno Evropeyskata sistema ot natsionalni i regionalni smetki v ES
( [2] Регламент (ЕС) № 549/2013 относно Европейската система от национални и регионални сметки в ЕС )

[3] System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) - Central Framework, Manual, United Nations, New York, 2014

[4] Government Finance Statistics GFS Manual, IMF, 2014

[5] https://www.investopedia.com/terms/t/triple...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie