Научный доклад ID 1975 : 2020/3
СКЛАДОВИ СИСТЕМИ В ЛОГИСТИКАТА И РОЛЯТА НА ТРАНСПОРТА

Николай Драгомиров

Дейностите по складиране и транспорт са част от фундаментите на логистичната система и представляват обект на особено висок интерес поради редица причини. Първо, те могат да бъдат идентифицирани и анализирани в различните фази на движение на материалните потоци във веригата на доставките – снабдяване, производство и дистрибуция, второ, разходите, свързани с тяхното осъществяване, заемат значителен дял от общите логистични разходи. В класическата научната теория и практика складовете често са определяни само като точки, в които материалните потоци спират своето движение, което води до натрупване на разходи, а връзката между тях се осигурява от транспорта. В съвременните условия на засилена конкуренция проблемът придобива по-сложни измерения, което налага и по-задълбочен анализ, тъй като се осъзнава, че складовете имат ново и по-широко значение за логистиката. Те се превръщат във важен център на логистичната система и в тях се консолидират нови функции, изискващи адекватна координация с транспортните системи за постигане на необходимата ефективност. В доклада са изведени някои от съвременните виждания за функциите на складовите системи в логистиката и е дефинирана ролята на взаимодействието им с транспорта. Представени са и данни от проведено емпирично изследване на практиките в областта. На тази основа е определено и голямото значение на тези процеси за осигуряване на ефективно движение на материалните потоци във веригата на доставките.


складови системи транспортни системи складове логистикаwarehousing systems transport systems logisticsНиколай Драгомиров

BIBLIOGRAPHY

[1] P. Dimitrov, M. Tolev, F. Todorov, E. Velichkova, and I. Korbankoleva, Logistichni sistemi. UI-Stopanstvo, 2010.
( [1] П. Димитров, М. Толев, Ф. Тодоров, Е. Величкова, and И. Корбанколева, Логистични системи. УИ-Стопанство, 2010. )

[2] CSCMP.org, ‘Supply chain management terms and glossary’, 2013. https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definit...

[3] M. Rakovska, ‘Teoretichni aspekti na upravlenieto na verigata na dostavkite’, Nauchni Trudove Na UNSS, no. 2, pp. 247–290, 2009.
( [3] М. Раковска, ‘Теоретични аспекти на управлението на веригата на доставките’, Научни Трудове На УНСС, no. 2, pp. 247–290, 2009. )

[4] R. H. Ballou, Business logistics management, 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1992.

[5] J. J. Coyle, E. J. Bardi, and C. J. Langley, The management of business logistics, 5th ed. St. Paul: West Pub. Co, 1992.

[6] R. M. Monczka, Ed., Purchasing and supply chain management, 4th ed. Mason, OH: South-Western, 2009.

[7] Oxford University Press, ‘Definition of warehouse in English by Oxford Dictionaries’, Oxford English dictionary. 2019, Accessed: May 01, 2019.

[Online]. Available: https://en.oxforddictionaries.com/definitio...

[8] D. J. Bowersox, D. J. Closs, and M. B. Cooper, Supply chain logistics management. McGraw-Hill, 2002.

[9] V. Spasov, Engeneering logistics

[Inzhenerna logistika]. Sofia: Tehnika, 2012.

[10] D. E. Mulcahy and J. Sydow, A supply chain logistics program for warehouse management. New York: Auerbach Publications, 2008.

[11] N. Stoyanova, Logistichni sistemi za upravlenie na firmite. 2017.
( [11] Н. Стоянова, Логистични системи за управление на фирмите. 2017. )

[12] F. Todorov, Proektirane na logistichni sistemi. Sofiya: IK-UNSS, 2017.
( [12] Ф. Тодоров, Проектиране на логистични системи. София: ИК-УНСС, 2017. )

[13] G. Richards, Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Second edition. London: Kogan Page, 2014.

[14] H. Nikolova, ‘Deployment of Intelligent Transport Systems for Sustainable Transport Development’, Nauchni Tr., no. 1, pp. 77–109, 2017.

[15] N. Boysen, R. de Koster, and F. Weidinger, ‘Warehousing in the e-commerce era: A survey’, Eur. J. Oper. Res., Aug. 2018, doi: 10.1016/j.ejor.2018.08.023.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie