Научный доклад ID 1972 : 2020/3
РАЗВИТИЕ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН

Георги Димитров

В условията на пазарна икономика и еврочленство, автомобилният транспорт е все по-предпочитан за превозването на материали, суровини и готова продукция. Това се обуславя от неговата бързина и маневреност. Единствено автомобилният транспорт предлага възможност за товарни превози по системата „от врата – до врата“ и като цяло е най-адаптивният вид транспорт и сравнително лесно се приспособява към бързо изменящите се изисквания на товародателите. Неговата маневреност му позволява, да се използва за подвозване на товарите до и от железопътните гари, пристанищата и аерогарите и го прави необходимо допълнение към останалите видове транспорт. Състоянието на автомобилния транспорт на България е от изключителна важност за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за качественото транспортно обслужване на населението.

В настоящата разработка се проследява развитието на товарния автомобилен транспорт на България през последното десетилетие. Анализират се, както осъществените вътрешни и международни товарни превози срещу заплащане, така и превозите за собствена сметка. Продължителността на разглеждания период (2010 – 2019 г.) позволява да се установят тенденциите в развитието на товарния автомобилен транспорт и на тази база да се очертаят основните насоки за бъдещото му устойчиво развитие.


товарни превози развитие модернизация автомобилен транспортmodernization development freight road transportГеорги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na Republika Balgariya do 2020 g., Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, 2010.
( [1] Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 2010. )

[2] Balgariya 2019, NSI, https://www.nsi.bg/files/publications/Broch...
( [2] България 2019, НСИ, https://www.nsi.bg/files/publications/Broch... )

[3] Statisticheski godishnik 2011-2019, NSI, http://www.nsi.bg/
( [3] Статистически годишник 2011-2019, НСИ, http://www.nsi.bg/ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie