Научный доклад ID 1967 : 2020/3
ВИДОВЕ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

Кремена Маринова

Мостовите конструкции варират в определени граници, в зависимост от вида на моста, мястото на изграждане и технологичните възможности. Те са едни от най-сложните и отговорни съоръжения в транспортната инфраструктура. С тези конструкции от една страна трябва да се преодолеят различни препятснвия (реки, долини, пътища, жп линии и др.), а от друга да се осигурят необходимите експлоатационни качества на връхната конструкция. Според начина на изграждане стоманобетонните мостове се класифицират основно като монолитни, сглобяеми и сглобяемо-монолитни. Изпълнението на сглобяеми конструкции се затруднява от факта, че е необходимо да се извърши преместване на конструкции с голяма собствено тегло. Това изисква пълен контрол над напреженията, предизвикани в конструкцията от началото до края на операцията. С помощта на различни подемни съоръжения, се осъществява нужния контрол и прецизност при изпълнението на сложните дейности.

В разработения доклад са разгледани различните системи за изграждане на връхни конструкции на гредови и рамкови мостове:

• монолитни конструкции на стационарни скелета,

• монтаж на сглобяеми конструкции,

• поотворно изграждане,

• конзолно изграждане,

• тактово изтласкване.

В публикацията са посочени и някои от мостовите конструкции изградени през последните години.


мостови конструкции поотворно изграждане конзолно изграждане тактово изтласкванеbridge structures open construction cantilever construction stroke ejectionКремена Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ivanchev Il., K.Topurov, „Stomanobetonni mostove“ 2002, ISBN: 9548873450
( [1] Иванчев Ил., К.Топуров, „Стоманобетонни мостове“ 2002, ISBN: 9548873450 )

[2] Zafirova M.“Hidroizolatsiya na mostovi konstruktsii”, nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii” , tom15, 1 / 2017, https://mtc-aj.com/
( [2] Зафирова М.“Хидроизолация на мостови конструкции”, научно списание “Механика Транспорт Комуникации” , том15, 1 / 2017, https://mtc-aj.com/ )

[3] www.vidincalafatbridge.bg

[4] Zafirova M. ”Organizatsiya i upravlenie na stroitelstvoto v usloviyata na pazarno stopanstvo”, ISBN 978-954-12-0270-8, gr. Sofiya 2019g.
( [4] Зафирова М. ”Организация и управление на строителството в условията на пазарно стопанство”, ISBN 978-954-12-0270-8, гр. София 2019г. )

[5] https://bg.wikipedia.org/wiki/Bebresh
( [5] https://bg.wikipedia.org/wiki/Бебреш )

[6] www.magistralahemus.bg

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie