Научный доклад ID 1954 : 2020/3
МОДЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФ НА НАДЕЖДНОСТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ХИДРОПНЕВМАТИЧНАТА СИТЕМА НА СЛОЖЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Владимир Бояджиев

Настоящият доклад е посветен на изследване на възможностите за моделиране на експлоатационната надеждност на сложни технически обекти и комплектуващите ги системи. Като типичен сложен технически обект е разгледана стругова металорежеща машина с цифрово-програмно управление. Конкретното изследване е посветено на хидропневматичната комплектуваща система. За изграждането на модела на експлоатационната надеждност е използван инструментариумът на теорията на графите. Той дава възможност за включването в един модел едновременно на експлоатационни откази с различен характер на проявление. Систематизирани са факторите и процесите, които влияят на експлоатационната надеждност и работната ефективност на разглеждания обект. Построяването на надеждностен модел на разглежданата комплектуваща система чрез изграждането на граф дава възможност за последващо изграждане на цялостен модел на експлоатационната надеждност и работната ефективност на целия сложен технически обект – една принципно нелека задача. Освен това моделирането чрез граф дава възможност за последващо прилагане на целия инструментариум на теорията на графите. Предложеният подход дава възможност за изграждане на модели на експлоатационната надеждност и работната ефективност за различни нива от йерархичната структура на сложните технически обекти


моделиране надеждност хидропневматична част граф сложен технически обектmodeling reliability hydropneumatic part graph complex technical objectВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Qing Zhang, Quan Ma, Mingxing Liu, Ke Zhong, Biao Xu, LiyinWu, Research on the software reliability quantitative evaluation of nuclear power plant digital control system based on non-homogeneous poisson process model, Annals of Nuclear Energy, Volume 144, 1 September 2020, 107589, Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549, Elsevier Ltd.

[2] Chun Yong, Chong Sai Peck Lee, Analyzing maintainability and reliability of object-oriented software using weighted complex network, Journal of Systems and Software, Volume 110, December 2015, Pages 28-53, ISSN: 0164-1212, Elsevier Inc.

[3] Darpan KrishnakumarShukla, A. JohnArul, A smart component methodology for reliability analysis of dynamic systems, Annals of Nuclear Energy, Volume 133, November 2019, Pages 863-880, Annals of Nuclear Energy, ISSN 0306-4549, Elsevier Ltd.

[4] D. Gibelli, C. Dolci, A. Cappella, C.Sforza, Reliability of optical devices for three-dimensional facial anatomy deion: a systematic review and meta-analysis, International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, ISSN 0901-5027, Elsevier Ltd.

[5] Danilo Colombo, Gilson Brito Alves Lima, Danillo Roberto Pereira, João P. Papa, Regression-based finite element machines for reliability modeling of downhole safety valves, Reliability Engineering & System Safety, Volume 198, June 2020, 106894, ISSN: 0951-8320, Elsevier Ltd.

[6] Mohan Rao Mamdikar, Vinay Kumar, Pooja Singh, Lalit Singh, Reliability and performance analysis of safety-critical system using transformation of UML into state space models, Annals of Nuclear Energy, Volume 146, October 2020, 107628, ISSN: 0306-4549, Elsevier Ltd.

[7] Philippe Weber, Lionel Jouffe, Complex system reliability modelling with Dynamic Object Oriented Bayesian Networks (DOOBN), Reliability Engineering & System Safety, Volume 91, Issue 2, February 2006, Pages 149-162, ISSN: 0951-8320, Elsevier Ltd.

[8] Zhenan Pang, Xiao Sheng Si, Changhua Hu, Jianxun Zhang, Hong Pei, A review on modeling and analysis of accelerated degradation data for reliability assessment, Microelectronics Reliability, Volume 107, April 2020, 113602, ISSN: 0026-2714, Elsevier Ltd.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie