Научный доклад ID 1952 : 2020/3
РЕГУЛИРАНЕ НА ОСНОВНАТА СОБСТВЕНА ЧЕСТОТА ПРИ УСИЛЕНА СТОМАНЕНА ПЛОЧА

Валентин Недев, Антония Манолова

При модернизация и реконструкция на сгради и съоръжения, съпроводени с монтаж на ново оборудване, с допълнителни динамични въздействия, върху съществуваща конструкция, възниква въпросът за избягване на резонансни явления. Промяната на собствената честота на съществуващата конструкция в определени граници е проблем, предмет на тази разработка. Познати са редица начини за промяна на собствената честота на трептене на конструкциите. Един от тях е избор на укрепваща система, с подходящи коравинни параметри. Разгледана е стоманена плоча, усилена с прътова система (шпренгел). Приет е модел с една динамична степен на свобода. Изведена е зависимост, която позволява да се оцени промяната на основната собствена честота на плочата, усилена с прътова система, както и да се определи коравината на прътовата система, осигуряваща основната честота в определен диапазон. Определена е ефективна зона на изменение на собствената честота на плочата, като част от комбинираната система. Чрез фиксиране отношението на основните тонове на укрепената и неукрепената плоча, е постигната връзка между параметрите на плочата и коравината на елементите от укрепващата система. Решен е пример при зададени геометрични и механични параметри. Определена е коравината на опън в диагоналния елемент от укрепващата система.


плоча трептене усилванерегулиранеsteel slab frequencyadjustmentВалентин Недев Антония Манолова

BIBLIOGRAPHY

[1] Titov, A., M. Sahanovskiy. Uroki avariy stalnyh konstruktsiy. Kiev,1969
( [1] Титов, А., М. Сахановский. Уроки аварий стальных конструкций. Киев,1969 )

[2] Venkov, V., N. Ignatiev, V.Nedelchev. Vazstanovyavane i usilvane na masivni konstruktsii na sgradi. Sofiya, Tehnika,1988
( [2] Венков, В., Н. Игнатиев, В.Неделчев. Възстановяване и усилване на масивни конструкции на сгради. София, Техника,1988 )

[3] Lashtenko, M. Povyshenie nadezhdnosti metallicheskih konstruktsiy zdaniy i sooruzheniy pri rekonstruktsii. Leningrad, Stroyizdat,1987
( [3] Лащенко, М. Повышение надеждности металлических конструкций зданий и сооружений при реконструкции. Ленинград, Стройиздат,1987 )

[4] Kikin, A., A. Vasilev, B. Kushutin. Povyshenie dolgovechnosti metallicheskih konsruktsii promyshlennyh zdaniy. Moskva, Stroyizdat,1984
( [4] Кикин, А., А. Васильев, Б. Кушутин. Повышение долговечности металлических консрукции промышленных зданий. Москва, Стройиздат,1984 )

[5] Varbanov, Hr. Ustoychivost i dinamika na elastichni sisitemi. Sofiya,Tehnika,1989
( [5] Върбанов, Хр. Устойчивост и динамика на еластични сиситеми. София,Техника,1989 )

[6] Ulitskiy, I. i dr. Zhelezobetonnyye konstruktsii. Kiev,Budivelnik,1972
( [6] Улицкий, И. и др. Железобетонные конструкции. Киев,Будiвельник,1972 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie