Научный доклад ID 1950 : 2020/3
ДЕРАЙЛИРАНЕ НА ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОДСКАЧАНЕ ИЛИ ПРОПАДАНЕ НА КОЛЕЛАТА ОТ ЕДНАТА СТРАНА

Eмил Михайлов

Този материал представя проучване на дерайлирането на трамвайни мотриси в следствие на последователно рязко подскачане или пропадане на колелата от едната страна при движение по вграден коловоз изграден с улейни релси. Разглеждат се случаите: Последователно подскачане на левите или десните колела на талигата в следствие на наличието на чуждо тяло в улея на релсата, чиито размери са съпоставими с размера на улея. Последователно рязко пропадане на левите или десните колела на талигата когато има скъсана релса, чието пропадане е съпоставимо с размера на главата на релсата. Статистиката показва, че не винаги при тези дефекти по пътя настъпва дерайлиране. Същевременно при дерайлиране следите оставени по пътната настилка показват особено поведение на талигата при дерайлирането. За установяване на причините е проведено изследване на поведението на трамвайна талига при последователно подскачане на колелата от едната й страна. Направено е измерване на ускоренията над първо дясно колело на трамвайна талига Т 81 като е предизвикано подскачане на десните колела чрез „клин за контролирано дерайлиране”. Резултатите показват, че при подскачане на второто колело в рамата на талигата над първото колело стойностите на ускоренията по вертикалната и напречната оси са 2 до 3 пъти по-големи. Също така измерените стойности на ъгловата скорост по напречната ос следват същата тенденция. Това дава основание да се заключи, че настъпва дерайлиране при съвпадане на максималните стойности на ускоренията и напречната ъглова скорост.


трамвайна мотриса коловоз трамваен релсов път улейни релси талиги колооси дерайлиране tram track tram railway grooved rails bogies wheelsets derailmentEмил Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Miletiev R., Yonchev E., Mihaylov E., Yordanov R., „Izmervane na sobstvenata chestota na ramata na tramvayna taliga posredstvom chetiri senzorna inertsialna sistema”, 24-ti Natsionalen nauchen simpozium „Metrology and metrology assurance 2014”, TU-Sofiya, Sozopol, 2014 g.
( [1] Милетиев Р., Йончев Е., Михайлов Е., Йорданов Р., „Измерване на собствената честота на рамата на трамвайна талига посредством четири сензорна инерциална система”, 24-ти Национален научен симпозиум „Metrology and metrology assurance 2014”, ТУ-София, Созопол, 2014 г. )

[2] Nadal M. J.: Theorie de la stabilite des locomotives, Movement de Lacet, Annales des mines, vol. 10, 1896, str. 232

[3] Ruzhekov T., Penchev Ts., Dimitrov E., „Teoriya i konstruirane na zhelezopatna tehnika”, VTU, Sofiya, 2011 g.
( [3] Ружеков Т., Пенчев Ц., Димитров Е., „Теория и конструиране на железопътна техника”, ВТУ, София, 2011 г. )

[4] Atmadzhova D., „Metod za opredelyane bezopasnostta sreshtu deraylirane pri zhelezopatno proizshestvie”, spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii”, ID 1614, br. 3, 2018 g.
( [4] Атмаджова Д., „Метод за определяне безопасността срещу дерайлиране при железопътно произшествие”, списание „Механика, транспорт, комуникации”, ID 1614, бр. 3, 2018 г. )

[5] Karadzhov, T., Dimitrov Zh., VAGONI, Tehnika, Sofiya, 1988.
( [5] Караджов, Т., Димитров Ж., ВАГОНИ, Техника, София, 1988. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie