Научный доклад ID 1939 : 2020/3
ОПТИМИЗАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НА КРАНОВА КОЛИЧКА ОТ КОНСТРУКЦИЯТА НА КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ

Горав Павлович1, Миле Савкович2, Небойша Здравкович2, Горан Маркович2

В конструкцията на мостовите кранове крановите колички имат много важни функции и значение. Тези елементи от конструкцията на мостовия кран трябва да осигуряват устойчиво движение на основния носач на мостовия кран по дължината на мостовия път. Поради тази причина те носят и по-голяма отговорност в конструктивната стабилност на мостовия кран, така че изборът на геометричните характеристики на напречното сечение на тези елементи е от голямо значение, което се отразява предимно в тяхната твърдост, както и връзката на тези сегменти с основната греда на мостовия кран. В това изследване е извършен анализ и оптимизация на напречното сечение на заварения носач на крановата количка и е направена икономическа обосновката ра реализацията на този подход. При изчислението са използвани примери за два едногредови мостови крана. Един метаевристичен алгоритъм е използван като методология за процеса на оптимизация, тъй като напоследък такива методи се използват все по-често, особено при инженерни проблеми.


мостов кран кранова количка метаевристика оптимизационно проектиранеbridge crane end carriage metaheuristic optimization designГорав Павлович Миле Савкович Небойша Здравкович Горан Маркович

BIBLIOGRAPHY

[1] Sagirov Yu.G., Souglobov V.V., Loza O.A., Spatial design and analysis of the tense state of metaloconstrouctsii of travelling cranes, VІSNIK PRIAZOVSKOGO DERZhAVNOGO TEHNІChNOGO UNІVERSITETU: Tehnіchnі nauki, Vol. 22, (2011), pp. 221 – 225.
( [1] Sagirov Yu.G., Souglobov V.V., Loza O.A., Spatial design and analysis of the tense state of metaloconstrouctsii of travelling cranes, ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: Технічні науки, Vol. 22, (2011), pp. 221 – 225. )

[2] Li H., Wu H., Study on bridge structure of bridge crane, 5th International Conference on Civil Engineering and Transportation (ICCET 2015), Guangzhou, China, (2015), pp. 1776 - 1779.

[3] Ling Z., Wang M., Xia J., Wang S., Guo X., Stress Analysis for the Critical Metal Structure of Bridge Crane, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 108, (2018), 022056.

[4] Spitsyna D.N., Yurin A.N., Determining the lateral forces acting on the running wheels of bridge cranes, ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, Vol. 2 (659), (2015), pp. 3 - 13.

[5] Pavlović G., Savković M., Zdravković N., Marković G., Gašić M., Optimization of the welded i-girder of the double-girder bridge crane, MTC AJ, Vol. 16 (3/3), (2018), No. 1667.

[6] Pavlović G., Savković M., Marković G., Zdravković N., Stanojković J., Optimal design of welded I-beam of slewing pillar jib crane, IMK – 14, Research&Development in Heavy Machinery, Vol. 24(3), (2018), pp. EN77-EN84.

[7] Savsani V., Implementation of modified artificial bee colony (ABC) optimization technique for minimum cost design of welded structures, Int. J. Simul. Multisci. Des. Optim., Vol. 5, (2014), A11.

[8] Mirjalili S., Mirjalili S.M., Hatamlou A., Multi-Verse Optimizer: a nature-inspired algorithm for global optimization, Neural Computing and Applications, Vol. 27, (2016), pp. 495 – 513.

[9] Ostrić D., Tošić S., Dizalice, Institute for Mechanization of the Faculty of Mechanical Engineering of the University in Belgrade, Serbia, (2005).

[10] SRPS U.E7.121, Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Proračun izbočavanja limova, Federal Institution for Standardization, Belgrade, Serbia, (1987).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie