Научный доклад ID 1936 : 2020/3
ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ ЧРЕЗ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА

Петър Колев, Даниела Тодорова, Красимир Кръстанов, Руско Вълков

В статията се разглежда и анализира ефективността на транспорта и възможностите за подобряване на използването на инфраструктурата, чрез използването на редица технологични решения, които най-общо могат да се класифицират като интелигентни транспортни системи.

Изградени са логически модели на транспортните потоци чрез използване на нови технологии, които предлагат една съвременна концепция за мобилност, сигурност и безопасност на превозите.

Въвеждането на интелигентни транспортни системи осигурява интегрирано управление на трафика, опростени административни процедури и подобрена логистика на превоза, както и попътно проследяване на превозни средства, товари, оптимизирани разписания и транспортни потоци и процеси.


транспортни потоци интелигентни транспортни системи ефективност инфраструктура моделиtransport flows intelligent transport systems efficiency infrastructure modelsПетър Колев Даниела Тодорова Красимир Кръстанов Руско Вълков

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgariya prie dopalnitelni evropeyski pravila za ”inteligenten transport”, http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika...
( [1] България прие допълнителни европейски правила за ”интелигентен транспорт”, http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika... )

[2] Doenin V., Osnovy abstraktnoy teorii transportnyh protsessov i sistem.Sputnik Moskva 2011
( [2] Доенин В., Основы абстрактной теории транспортных процессов и систем.Спутник Москва 2011 )

[3] Evrostat, www.ec.europa.eu
( [3] Евростат, www.ec.europa.eu )

[4] Inteligenten transport 2020god., http://ladyzone.bg/article/bulgaria/intelig...
( [4] Интелигентен транспорт 2020год., http://ladyzone.bg/article/bulgaria/intelig... )

[5] Inteligenten transport 2020god., http://ladyzone.bg/article/bulgaria/intelig...
( [5] Интелигентен транспорт 2020год., http://ladyzone.bg/article/bulgaria/intelig... )

[6] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140.
( [6] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. )

[7] Kolev O., ”Biznes angelat”, kato forma za razvitie na malko i sredno predpriyatie ot transportniya sektor.”, Yubileyna nauchna konferentsiya ”Transportat v globalnata ikonomika”, 12 may 2011g., UNSS, ISBN 978-954-644-264-2, str. 277 - 284, , 2011g.
( [7] Колев О., ”Бизнес ангелът”, като форма за развитие на малко и средно предприятие от транспортния сектор.”, Юбилейна научна конференция ”Транспортът в глобалната икономика”, 12 май 2011г., УНСС, ISBN 978-954-644-264-2, стр. 277 - 284, , 2011г. )

[5] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [5] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[8] NAREDBA za usloviyata i reda za vnedryavane na inteligentnite transportni sistemi v oblastta na avtomobilniya transport i za interfeysi s ostanalite vidove transport
( [8] НАРЕДБА за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт )

[9] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [9] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[10] Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo — kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite
( [10] Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите )

[11] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na R. Balgariya do 2020 g., http://www.mtitc.government.bg/page?categor...
( [11] Стратегия за развитие на транспортната система на Р. България до 2020 г., http://www.mtitc.government.bg/page?categor... )

[12] Todorova D., „Inteligentnite transportni sistemi – vazmozhnost za ustoychivo razvitie na obshtestveniya transport”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [12] Тодорова Д., „Интелигентните транспортни системи – възможност за устойчиво развитие на обществения транспорт”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[13] Todorova D., Kolev P., „Novatorstvo v tehnologiite na transportnite pototsi”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [13] Тодорова Д., Колев П., „Новаторство в технологиите на транспортните потоци”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 176-180, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[14] Todorova D., Kolev P., „Intellektualnyye transportnyye sistemy. Modelirovanie dinamicheskih transportnyh potokov pri kriticheskom perehode: uskorenie – zamedlenie”, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, str. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4
( [14] Todorova D., Kolev P., „Интеллектуальные транспортные системы. Моделирование динамических транспортных потоков при критическом переходе: ускорение – замедление”, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, стр. 677-684, 2015, ISBN 978-80-554-1023-4 )

[15] Todorova D., Kolev P., Intelligent Transport Systems - Tools For Achieving Sustainable Development Of Transport Sector, Bratislava, 2015, ISBN 978-80-89654-23-9

[16] Todor Anastasov, Inteligentni transportni sistemi v gradovete, Institut za transportni izsledvaniya, http://gradat.bg/infrastructure/2013/04/01/...
( [16] Тодор Анастасов, Интелигентни транспортни системи в градовете, Институт за транспортни изследвания, http://gradat.bg/infrastructure/2013/04/01/... )

[17] Kolev O., ”Analysis on the global market of investment gold before and in a financial crisis”, International scientific conference ”Management 2012”, 20 - 21 april 2012, Unoion University, Belgrade - Mladenovac, Republic of Serbia, ISBN 978 -86 -84909-73-4, p.358 - 362,2012г.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie