Научный доклад ID 1931 : 2020/4
ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК

Красимир Атанасов, Мирена Тодорова

Управлението на движението на влаковете по железопътните участъци е сложен процес обхващаш осигуряване на движението в зависимост от вида на линията, начина за осигуряване на движението в междугарията, осигуряването на движението в гарите в зависимост от централизацията им, броя на приемно-отправните коловози и вида и броя на влаковете от различни категории. Железопътният участък може да се разглежда като транспортна система състояща се от взаимодействащи помежду си технологични подсистеми – междугария и гари. За изследване на параметрите на участъка по отношение на техническа съоръженост и реализация на даден график за движение на влаковете е необходимо симулиране на работата на транспортна система „железопътен участък“. Разработен е имитационен модел на железопътен участък състоящ се от едноканални системи (междугария) и многоканални системи (гарите) за масово обслужване, който дава възможност да се реализира пропускане на влаковете при различни параметри на участъка и на влаковото движение използвайки General Purpose Simulation System (GPSS). Моделът дава възможност за изследване на системата железопътен участък и нейната относителна заетост в зависимост от техническата съоръженост и големината на влаковото движение. Разработеният модел може да се прилага за всеки участък при задаване на входните параметри.


имитационен модел; железопътен участък; GPSS-софтуерimitation model; railway section; GPSS-softwareКрасимир Атанасов Мирена Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kachaunov T. Tr., „Modelirane i nadezhdnost na prevozniya protses”, Sofiya, VTU „Todor Kableshkov”, 1997
( [1] Качаунов Т. Тр., „Моделиране и надеждност на превозния процес”, София, ВТУ „Тодор Каблешков”, 1997 )

[2] Kachaunov T, Karagyozov K., Kupenov D., Razmov T., „Imitatsionno modelirane na transportnite protsesi“, Sofiya, VVTU „Todor Kableshkov”, 1998.
( [2] Качаунов Т, Карагьозов К., Купенов Д., Размов Т., „Имитационно моделиране на транспортните процеси“, София, ВВТУ „Тодор Каблешков”, 1998. )

[3] Kachaunov T. Tr., “Modelirane i optimizatsiya na transportnite protsesi”, vtoro preraboteno izdanie, pechatnitsa pri VTU “Todor Kableshkov”, Sofiya, 2005 g.
( [3] Качаунов Т. Тр., “Моделиране и оптимизация на транспортните процеси”, второ преработено издание, печатница при ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2005 г. )

[4] Razmov T., “Analiz na transportni sistemi, chrez diskretno-satbitiyno modelirane“ - Mehanika Transport Komunikatsii ISSN 1312-3823, tom 11, broy 3, 2013 g. statiya № 0781
( [4] Размов Т., “Анализ на транспортни системи, чрез дискретно-сътбитийно моделиране“ - Механика Транспорт Комуникации ISSN 1312-3823, том 11, брой 3, 2013 г. статия № 0781 )

[5] Raykov, R. Organizatsiya i upravlenie na zhelezopatniya transport. pechatna baza pri vmei ”lenin” - sofiya ,. s., 1985.
( [5] Райков, Р. Организация и управление на железопътния транспорт. печатна база при вмеи ”ленин” - софия ,. с., 1985. )

[6] Normativni aktove v zhelezopatniya transport., S., Ministerstvo na transporta., 2006.
( [6] Нормативни актове в железопътния транспорт., С., Министерство на транспорта., 2006. )

[7] GPSS World - Minuteman Software

[8] Todorova M, GPSS Simulation of Coach Yard Operation and Application of the Model to Optimize Performance, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 ”Recent Challenges for European Railways”, 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie