Научный доклад ID 1924 : 2020/4
ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА Р БЪЛГАРИЯ – ПРИНЦИПИ И УСТОЙЧИВОСТ

Димитър Тодоров

В статията се разглежда пътната инфраструктура в Република България, чиято рамка е предпоставка за постигане на устойчива пътна система. Устойчива пътна система можем да определим такава система, която дава възможност чрез оптимизация на поддръжката и развитие на пътната мрежа да се намалят емисиите на въглероден диоксид и която да допринася за икономическо развитие на страната.

Развитието на пътната мрежа е в резултат на транспортните и социалните потребности на обществото. Влияние оказва и инфраструктурата на населените места, както и законовите изискванията в нормативните актове, чрез които се осигурява сигурност, надеждност, безопасност на движението, както и опазването на околната среда.

Финансирането на пътната инфраструктура е свързано с редица предизвикателства, решаването на които ще доведе до развитие и устойчивост на тази изключително съществена част от транспортния сектор.


пътна инфраструктура принципи устойчивост развитиеroad infrastructure principles sustainability developmentДимитър Тодоров

BIBLIOGRAPHY

[1] BYaLA KNIGA - Patna Karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite , Evropeyska komisiya, 2011 g.
( [1] БЯЛА КНИГА - Пътна Карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите , Европейска комисия, 2011 г. )

[2] Varadinova, Yu., ”Analiz na pazara za konteynerni prevozi za Gruziya”, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, broy 1, 2020 g., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [2] Варадинова, Ю., ”Анализ на пазара за контейнерни превози за Грузия”, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, брой 1, 2020 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[3] Varadinova, Yu., Angelova S., ”Metodika za otsenka na efektivnostta na obsluzhvane na klienti na logistichna firma”, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, broy 1, 2020 g., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [3] Варадинова, Ю., Ангелова С., ”Методика за оценка на ефективността на обслужване на клиенти на логистична фирма”, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, брой 1, 2020 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[4] Varadinova Yu., ”Optimizatsiya na tehnologichnoto proektirane na prevozite v avtotransportna firma”, Nauchno spisanie ”Mehanika Transport Komunikatsii”, br.3 /1, 2015, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620.
( [4] Варадинова Ю., ”Оптимизация на технологичното проектиране на превозите в автотранспортна фирма”, Научно списание ”Механика Транспорт Комуникации”, бр.3 /1, 2015, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620. )

[5] Doklad na Ministara na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata za priemaneto na Byudzhet 2019 g.
( [5] Доклад на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за приемането на Бюджет 2019 г. )

[6] Danni ot izsledvane na Svetovnata banka - www.worldbank.org
( [6] Данни от изследване на Световната банка - www.worldbank.org )

[7] Danni, Natsionalen statisticheski institut – www.nsi.bg
( [7] Данни, Национален статистически институт – www.nsi.bg )

[8] inzh. Yasen Ishev, „Patishtata na Balgariya“ – informatsionen sbornik, Kamara na stroitelite, 2016 g.
( [8] инж. Ясен Ишев, „Пътищата на България“ – информационен сборник, Камара на строителите, 2016 г. )

[9] Integrirana transportna strategiya do 2030 g.
( [9] Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г. )

[10] Strategiya za razvitieto na patnata infrastruktura v Republika Balgariya 2016 – 2022 g.
( [10] Стратегия за развитието на пътната инфраструктура в Република България 2016 – 2022 г. )

[11] Todorova D., „Evropeyska kohezionna politika”, ISBN 978-954-12-0234-0, 2015g.
( [11] Тодорова Д., „Европейска кохезионна политика”, ISBN 978-954-12-0234-0, 2015г. )

[12] Todorova D., Georgiev Ya., Krastanov K., Gergova N., Analiz na taksite za polzvane na patnata infrastruktura v Republika Balgariya, sp. „Mehanika transport komunikatsii”, br. 3/2019g.
( [12] Тодорова Д., Георгиев Я., Кръстанов К., Гергова Н., Анализ на таксите за ползване на пътната инфраструктура в Република България, сп. „Механика транспорт комуникации”, бр. 3/2019г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie