Научный доклад ID 1922 : 2020/4
ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ (ПРОДУКТИ) В ПРОСТРАНСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР

Пламен Парушев

Доклада изразява единствено авторското мнение за съответствието на националното социално изразена в закон система на законодателство, към обединения вътрешен европейски пазар. Частта: от пръв поглед, вглеждане в близкото бъдеще само включва въпроса, за прогнозиране на международното поведение на Турция и на континентален Китай, като трети страни към Европейския Съюз (ЕС). Баланс на конкуренцията осъществяван от ЕС?

Авторовия текст възпроизвежда формата на правно тълкуване – чрез откъси от информацията на официален вестник на ЕС, т. нар. Синьо ръководство с цел да повдигне завесата над твърде специфичното изисквания на Брюксел за задълженията на държавата към движението главно на стоки в свободния и обединен европейски пазар. На следващо място са разгледани международните регулации и ограничения относно екологичния акцент върху условията на производство. Преглед на задълженията на Главна дирекция „Надзор на пазара”, но със статут на агенция – съкратено в българския език ДАМТН. Предложения за възможна структурна промяна, на агенцията според новата идентификация, координации и стимули. Стимулиране на малкия и среден бизнес, различие между стария и новия подход към проверката на качеството на продуктите. Поглед към бъдещето. Променлива енергийна среда за произвежданите стоки, „Зелени сделки”. Някои изводи за произведените стоки в Китай и Турция. Контрол върху вътрешния пазар, като изискуемо условие. Регламентация и регулация, като гаранция за безопасен български пазар.


идентификация на държавния правителствения статут на Агенцията за метрологичен и технически надзор стимулиране (на малкия и среден бизнес) повече продукти за верификация стеснен спектър за административно/наказателна процедура.identification of the stПламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Borisov, Orlin. Pravo na Evropeyskiya Sayuz. Shesto preraboteno i dopalneno izdanie. Izd. Argo Pablishing, Sofiya, 2005, s. 40.
( [1] Борисов, Орлин. Право на Европейския Съюз. Шесто преработено и допълнено издание. Изд. Арго Пъблишинг, София, 2005, с. 40. )

[2] Pak tam, s. 39.
( [2] Пак там, с. 39. )

[3] Pak tam, s. 117.
( [3] Пак там, с. 117. )

[4] https://www.damtn.government.bg/wpcontent/u... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (01.04.2020 g./ 22:10 chasa).
( [4] https://www.damtn.government.bg/wpcontent/u... последно използване на електронния ресурс (01.04.2020 г./ 22:10 часа). )

[5] Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, II (Saobshteniya), Saobshteniya na institutsiite, organite, sluzhbite i agentsiite na Evropeyskiya sayuz. Evropeyska komisiya, Izvestie na komisiyata, „Sinyo rakovodstvo” za prilaganeto na pravilata na ES otnosno produkti – 2016 g. (Tekst ot znachenie za EIP). (2016/S 272/01), str. 272/6,www. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (02.04.2020 god./06:35 chasa).
( [5] Официален вестник на Европейския съюз, II (Съобщения), Съобщения на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Европейска комисия, Известие на комисията, „Синьо ръководство” за прилагането на правилата на ЕС относно продукти – 2016 г. (Текст от значение за ЕИП). (2016/С 272/01), стр. 272/6,www. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... последно използване на електронния ресурс (02.04.2020 год./06:35 часа). )

[6] Pak tam s. 272/8
( [6] Пак там с. 272/8 )

[7] Pak tam s. 272/11
( [7] Пак там с. 272/11 )

[8] Draganov, Zhivko, Sblizhavane na zakonodatelstvata v oblastta na vatreshniya pazar na ES. Sp. „Biznes i pravo”, Business and Law, broy 1/2018, Izdatelski kompleks – UNSS, Sofiya, 2018, str. 65, https://www.unwe.bg/Uploads/Main/451c4_Bizn... i pravo br.1 2018.pdf, posledno izpolzvane na elektronniya resurs (05.04.2020 god./20:15 chasa).
( [8] Драганов, Живко, Сближаване на законодателствата в областта на вътрешния пазар на ЕС. Сп. „Бизнес и право”, Business and Law, брой 1/2018, Издателски комплекс – УНСС, София, 2018, стр. 65, https://www.unwe.bg/Uploads/Main/451c4_Бизн... и право бр.1 2018.pdf, последно използване на електронния ресурс (05.04.2020 год./20:15 часа). )

[9] https://btvnovinite.bg/svetut/konferencijat... posledno izpolzvane na elektronniya resurs (06.04.2020/13:15 chasa).
( [9] https://btvnovinite.bg/svetut/konferencijat... последно използване на електронния ресурс (06.04.2020/13:15 часа). )

[10] Sdruzhenie „Klub 9000”, Natsionalen predstavitel na R. Balgariya v EOQ. Prilozhimost i vliyanie na ISO v Kitay. Byuletin za aktualna informatsiya v oblastta na kachestvoto, broy 1-2/2017, s. 66 - 67.
( [10] Сдружение „Клуб 9000”, Национален представител на Р. България в EOQ. Приложимост и влияние на ISО в Китай. Бюлетин за актуална информация в областта на качеството, брой 1-2/2017, с. 66 - 67. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie