Научный доклад ID 1913 : 2020/1
ПРОЕКТИРАНЕ (МОДЕЛИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ) НА СТОМАНОБЕТОННА ВОДНА КУЛА

Станислав Цветков, Николай Неделчев

От архитектурна гледна точка, разгледаното съоръжение е с ажурна опорна носеща конструкция, показваща пейзажа зад нея.

От конструктивна гледна точка, издигането на маси във височина, създава големи инерционни сили по време на сеизмично въздействие.

От технологична гледна точка конструкцията е трудна за изпълнение, предвид различните като структура елементи, от които е съставена.

Върху кръгла фундаментна плоча стъпва пространствена система от външни колони- 8 броя по периферията (наклонени във височина и достигащи долен опорен пръстен на резервоара) и 4 броя вътрешни строго вертикални (преминаващи и през вътрешността на цилиндричния воден резервоар). Между четирите вертикални колони на всяко ниво са конструирани етажни площадки, към които се свързват ригели, съединяващи колоните на даденото ниво и ригелите, свързващи вътрешните колони (т.е. връзки между отделните колони). Самият резервоар за съхранение на водата, представлява кух цилиндър, в чиято вътрешност 4-те колони са с конструирани долни и горни кръгли капители.

Покривът на резервоара е кръгла плоча с опорен горен пръстен. На покривната плоча са реализирани отвори – отдушник и ревизионен. Комуникационното обслужване на водната кула е проектирано със стоманени стълби. На нивото под резервоара е изпълнено „Сухо помпено помещение“.

По отделно са разгледани видовете анализи в среда на специализиран софтуер Tower (базиран на работа по Метода на крайните елементи).

Важно е да се отбележи, че както получените армировки, така и проверките на напрежения и деформации, са удовлетворени.

Всичко това е предпоставка за заключението, че подобен тип конструкции не са за пренебрегване в строителството и в съвременен аспект могат реално да изпълняват функциите си, предвид кризисните режими на вода в населените места.


водна кула цилиндричен резервоар за вода опорна рамкова конструкцияwater tower cylindrical water storage tank support frame constructionСтанислав Цветков Николай Неделчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Georgiev G., Tsvetkov St., Rakovodstvo za proektirane na spetsialni stomanobetonni konstruktsii, chast Vtora: Seizmichni analizi na saorazheniyata, VSU, S., 2016
( [1] Георгиев Г., Цветков Ст., Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции, част Втора: Сеизмични анализи на съоръженията, ВСУ, С., 2016 )

[2] Georgiev G., Tsvetkov St., Rakovodstvo za proektirane na spetsialni stomanobetonni konstruktsii, chast Parva, glava Vtora: Proektirane na rezervoari (Podgotovka na kursov proekt), VSU, S., 2014
( [2] Георгиев Г., Цветков Ст., Ръководство за проектиране на специални стоманобетонни конструкции, част Първа, глава Втора: Проектиране на резервоари (Подготовка на курсов проект), ВСУ, С., 2014 )

[3] Tsvetkov St., Antiseizmichno osiguryavane na spetsialni stomanobetonni konstruktsii“, disertatsionen trud za pridobivane na ONS „Doktor“, VSU „L. Karavelov“-Sofiya, 2018
( [3] Цветков Ст., Антисеизмично осигуряване на специални стоманобетонни конструкции“, дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“, ВСУ „Л. Каравелов“-София, 2018 )

[4] Rusev Sv., Rakovodstvo za proektirane na stomaneni vertikalni tsilindrichni rezervoari, ITs „Stroitelstvo i arhitektura“, Sofiya, 1988
( [4] Русев Св., Ръководство за проектиране на стоманени вертикални цилиндрични резервоари, ИЦ „Строителство и архитектура“, София, 1988 )

[5] Tsvetkov St., Stefanov D., Proektirane na stomanobetonni vodni kuli saglasno NPSSZR-2012 i Evrokodovete, VII Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Arhitektura, Stroitelstvo – Savremennost” 28 – 30 may 2015 g. Varna, Balgariya, str. 314-322
( [5] Цветков Ст., Стефанов Д., Проектиране на стоманобетонни водни кули съгласно НПССЗР-2012 и Еврокодовете, VII Международна научна конференция “Архитектура, Строителство – Съвременност” 28 – 30 май 2015 г. Варна, България, стр. 314-322 )

[6] Georgiev G., Tsvetkov St., Sravnitelen analiz pri izsledvane za horizontalna i vertikalna komponenti na seizmichnoto vazdeystvie pri stomanobetonni vodni kuli, XV Mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU’2015-4-5 yuni, S., 2015, tom II, str. 233-238
( [6] Георгиев Г., Цветков Ст., Сравнителен анализ при изследване за хоризонтална и вертикална компоненти на сеизмичното въздействие при стоманобетонни водни кули, XV Международна научна конференция ВСУ’2015-4-5 юни, С., 2015, том II, стр. 233-238 )

[7] Brankov G., Masivni konstruktsii, izd. Tehnika, S., 1978
( [7] Бранков Г., Масивни конструкции, изд. Техника, С., 1978 )

[8] Jay J. Patel, Chirag N. Patel, H. S. Patel, Seismic Performance of RC Elevated Water Tank State of Art Literature Review, NCIET 2014 SRPEC

[9] Prasaad Dhumal, S.R. Suryawanshi, A Study of Еffect of Baffle Wall on Dynamic Response of Elevated Water Tank using Ansys 16 ( https://issuu.com/ijirst/docs/ijirstv3i1011...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie